Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości muszą pamiętać o płatności do 15 marca pierwszej raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.Z kolei dla podatników VAT ważną datą jest 27 marca. Jak co miesiąc muszą oni złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8 (przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10 000 euro), VAT-9M (składają podatnicy, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT), VAT-12 (w zakresie taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu), VAT-13 (składają przedstawiciele podatkowi) oraz VAT-UE. Termin się przesunął, ponieważ 25 wypada w sobotę, czyli w dzień wolny od pracy. Z kolei do 31 marca deklarację VAT-11 muszą złożyć osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D dokonujące wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nowego środka transportu. Obowiązków podatników VAT nie będziemy jednak szerzej omawiać w naszym przewodniku. Pojawiają się one bowiem co miesiąc i są stałym elementem prowadzenia działalności. Skupimy się na obowiązkach w zakresie podatku od nieruchomości oraz CIT.