Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości muszą pamiętać o płatności do 15 marca pierwszej raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
ikona lupy />
Krajowa Administracja Skarbowa – struktura / Dziennik Gazeta PrawnaZ kolei dla podatników VAT ważną datą jest 27 marca. Jak co miesiąc muszą oni złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8 (przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10 000 euro), VAT-9M (składają podatnicy, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT), VAT-12 (w zakresie taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu), VAT-13 (składają przedstawiciele podatkowi) oraz VAT-UE. Termin się przesunął, ponieważ 25 wypada w sobotę, czyli w dzień wolny od pracy. Z kolei do 31 marca deklarację VAT-11 muszą złożyć osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D dokonujące wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nowego środka transportu. Obowiązków podatników VAT nie będziemy jednak szerzej omawiać w naszym przewodniku. Pojawiają się one bowiem co miesiąc i są stałym elementem prowadzenia działalności. Skupimy się na obowiązkach w zakresie podatku od nieruchomości oraz CIT.
Podatnicy i płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, czyli spółki kapitałowe, spółdzielnie i fundacje mają z kolei czas do 31 marca na złożenie zeznania rocznego na formularzu CIT-8. Dotyczy to podatników mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski oraz takich, którzy nie mają siedziby ani zarządu w Polsce, ale osiągnęli tu dochód i muszą od niego rozliczyć podatek.
Ten sam termin dotyczy podatkowych grup kapitałowych. Spółka reprezentująca taką grupę musi do 31 marca złożyć zeznanie na formularzu CIT-8A lub CIT-8B.
Tegoroczną nowością jest informacja CIT-BR o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, która jest załącznikiem do formularzy CIT-8, CIT-8A i CIT-8B. Podatnicy, którzy nie składają zeznania, ale otrzymali darowizny (np. na cele pożytku publicznego lub kultu religijnego), muszą natomiast złożyć informację na formularzu CIT-D.
Podatnicy niemający siedziby lub zarządu w Polsce muszą do 31 marca złożyć informację o wysokości przychodu (dochodu) tu uzyskanego.
WAŻNE
Najważniejszym obowiązkiem dla podatników CIT jest złożenie do 31 marca zeznania rocznego CIT-8
Do końca marca mają czas też podatnicy, składający sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów CIT.
Terminy składania formularzy
15 marzec:
I rata podatku od nieruchomości płacona przez osoby fizyczne i III rata podatku płacona przez osoby prawne
27 marzec:
VAT-7, VAT-7K, VAT-7D
VAT-8
VAT-9M
VAT-12
VAT-13
VAT-UE
31 marzec:
VAT-11
CIT-8
CIT-8A
CIT-8B
CIT-8/O
CIT-D
CIT-ST
CIT-BR
SSE-R
IFT-2/IFT-2R