Tylko do końca lipca można złożyć formularz CIT-14. Chodzi o deklarację o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji. Ministerstwo Finansów określiło wzór dokumentu.
ikona lupy />
Wzór formularza CIT-14 / GazetaPrawna.pl

Jak informuje resort finansów, w deklaracji CIT-14 należy wskazać przychody odpowiadające łącznej kwocie wypłat z tytułu odsetek oraz dyskonta, dokonanych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

Podatek muszą opłacić podmioty, które zdecydowały się opodatkować 3 proc. ryczałtem kwoty wypłat odsetek i dyskonta z emisji obligacji, których to dokonali przed 01.01.2019r., a także po tej dacie. Oznacza to, że CIT-14 dotyczy emisji zakończonych i bieżących.

Zawiadomienia o wyborze tej formy opodatkowania należało składać w terminach ustawowych, tj. do 31 stycznia 2019 r. albo do 31 marca 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji>>>