Starzy i duzi przedsiębiorcy strefowi mogli po zmianie przepisów od 1 maja 2004 r. wnioskować o nowe zasady zwolnienia wynikające z ustawy o CIT – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Sprawa dotyczyła spółki, która od 1998 r. posiadała zezwolenie na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej (zmienione w 2004 r.). Miała status tzw. starego przedsiębiorcy z uwagi na otrzymanie zezwolenia przed 1 stycznia 2001 r.
Spółka rozważała zbycie niektórych składników majątkowych, z którymi były związane wydatki inwestycyjne poniesione w celu realizacji zobowiązań zawartych w zezwoleniu. Chciała się upewnić, że w takiej sytuacji utrzyma zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT zarówno za lata podatkowe już zakończone, jak i za kolejne.
Reklama
W wydanej interpretacji indywidualnej fiskus całkowicie zakwestionował prawo spółki do skorzystania z art. 17 ustawy o CIT. Stwierdził, że ma ona prawo do zwolnienia, ale na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 482 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do końca 2000 r.
Ustawa ta była dwukrotnie nowelizowana: w 2000 oraz w 2003 r., ale zdaniem organu interpretacyjnego ani jedna, ani druga nowelizacja nie zmieniła zasad korzystania z ulg przez tzw. starych przedsiębiorców.
Spółka zaskarżyła tę interpretację i wygrała w sądach.
Zarówno WSA w Gliwicach, jak i NSA przyznały, że przepisy przejściowe nowelizacji z 2000 r. utrzymały tzw. stary reżim prawny dla podatników, którzy uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2001 r. Orzekły jednak, że ten stan rzeczy uległ zmianie mocą drugiej nowelizacji – z 2003 r., która weszła w życie 1 maja 2004 r. Zróżnicowała ona zasady korzystania z ulg przez tzw. starych przedsiębiorców, uzależniając je od rozmiarów prowadzonej przez nich działalności. Duzi przedsiębiorcy, tacy jak skarżąca spółka, mogli wnioskować o zmianę podstawy zwolnienia i stosować nowe zasady wynikające z ustawy o CIT.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 30 stycznia 2020 r., sygn. akt II FSK 517/18 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia