Każda ulga podatkowa obwarowana jest warunkami. Wykazanie ulgi w zeznaniu z pominięciem wymogów ustawowych może spowodować jej utratę, a w konsekwencji - zapłatę zaległego podatku wraz z odsetkami. Fiskus ma także prawo nałożyć na podatnika karę.

Czy urząd ma czas na kontrolę

Podatnik skorzystał z ulgi podatkowej. Obawia się, że zrobił to nieprawidłowo. Czy urząd skarbowy ma jakiś czas na sprawdzenie rozliczeń podatnika?