Dyrektor izby skarbowej nie może odmówić wydania interpretacji, gdy podatnik powołał nie tę podstawę prawną, którą powinien – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła podatnika, który jak wielu innych złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Zgodnie z wymogami opisał stan faktyczny, wskazał podstawę prawną i przedstawił swoje stanowisko.
Reklama
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odmówił jednak wydania interpretacji. Uzasadnił to tym, że podatnik powołał przepis, który w tej sprawie nie miał zastosowania.
Podatnik poskarżył się do sądu i wygrał. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że organ interpretacyjny jest związany stanem prawnym podanym we wniosku o interpretację, a nie podstawą prawną powołaną przez podatnika. Jeżeli przepisy, które powołuje wnioskodawca, nie mają zastosowania, to organ powinien przedstawić swoje stanowisko w oparciu o właściwe regulacje – stwierdził WSA.
Nie zgodził się z tym dyrektor izby skarbowej. Uważał, że organy dokonują wykładni wyłącznie w oparciu o przepisy wskazane przez podatników.
Przegrał jednak także w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Sędzia Bogusław Dauter wyjaśnił, że dyrektorzy izb mają obowiązek dokonać pełnej oceny prawnej stanu faktycznego i powołać właściwą podstawę prawną. Także wtedy, gdy podatnik ją pomylił.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 30 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 3161/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia