Kary umowne naliczane wykonawcom robót inwestycyjnych nie są zwolnione z CIT. To nie dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – orzekł NSA.
Spór toczył się o art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT. Zwalnia on z podatku dochody m.in. spółdzielni mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego (TBS) uzyskiwane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.
Reklama
Sprawa dotyczyła spółki, która buduje budynki mieszkalne i eksploatuje je na zasadach najmu (Towarzystwa Budownictwa Społecznego). Spółka podpisała kontrakt z firmą budowlaną, która miała wybudować nowy blok, ale nie wywiązała się z zadania. W związku z tym spółka naliczyła jej karę umowną.
Spółka uważała, że w świetle art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT nie powinna płacić od tego dochodu podatku. Przekonywała, że kara umowna ma związek z gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi. Wynikała z tego, że podwykonawca nie wybudował nowego zasobu mieszkaniowego, który miał zastąpić stary – tłumaczyła.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził jednak, że zasoby mieszkaniowe muszą najpierw istnieć, żeby móc nimi gospodarować. Tymczasem budowa mieszkań powoduje, że zasób ma dopiero powstać.
Tego samego zdania był WSA w Warszawie. Przypomniał, że zasób mieszkaniowy to zespół lokali mieszkalnych oraz innych pomieszczeń i urządzeń, które są niezbędne do korzystania z mieszkań. W związku z tym dochodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi będą opłaty eksploatacyjne, czynsze z lokali mieszkalnych itp.
Również Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że zwolnienie nie dotyczy kar umownych naliczanych firmom budowlanym, które mają dopiero wybudować mieszkania pod wynajem.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 29 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 3067/14.