Komisja Europejska chce negocjować umowy z krajami nienależącymi do Wspólnoty (np. z Norwegią), aby łatwiej odzyskiwać podatek od towarów i usług nierozliczony na jej terenie.
Potwierdzili to przedstawiciele biura prasowego KE w odpowiedzi na pytanie DGP.
Chodzi o sytuacje, gdy np. działająca w Polsce norweska spółka sprzedała towar bądź usługę polskiemu podmiotowi, ale nie rozliczyła z tego tytułu podatku od towarów i usług. Jeśli dojdzie do zawarcia umowy między Unią a Norwegią, to polski urząd skarbowy będzie mógł wystąpić do norweskiego fiskusa o pomoc w ściągnięciu nierozliczonego w naszym kraju podatku. W takiej sytuacji norwescy urzędnicy wyegzekwują daninę i przekażą ją Polsce.
Bruksela liczy na to, że w ten sposób nie tylko zmniejszy ogromną lukę w poborze VAT, ale też koszty administracyjne i egzekucyjne ponoszone przez unijnego fiskusa. Urzędnicy w krajach członkowskich pozyskają też więcej informacji na temat niezarejestrowanych na terenie ich państw podmiotów z krajów trzecich – podkreśliło biuro prasowe KE.
Niezależnie od tego Bruksela rozpoczęła prace nad rozwiązaniami informatycznymi, które pozwolą porównać dane gromadzone przez fiskusa z krajów członkowskich w celu lepszego typowania do kontroli (także krzyżowych). Ciągle brak jednak szczegółów, jak chce to zrobić.