Jeżeli podatnik organizuje dwudniowe wydarzenie i pomniejsza podstawę opodatkowania o koszty noclegu, to może również zaliczyć do kosztów wydatki na jedzenie dla gości – orzekł NSA.
Reklama
Sprawa dotyczyła firmy z siedzibą w Lublinie, która była dystrybutorem leków i suplementów diety. Planowała ona otworzyć nowy oddział i zaznaczyć swoją pozycję na lokalnym rynku. Zorganizowała więc dwudniowe spotkanie biznesowe i konferencję, na które zaprosiła kilkuset potencjalnych klientów, dostawców i kontrahentów. Chciała zachęcić do skorzystania z jej usług, przedstawić oferowane produkty i zapoznać z metodami dystrybucji.
Spółka opłaciła uczestnikom nocleg i posiłki. Poniosła również koszty organizacji imprez towarzyszących i atrakcji (m.in. spa, jacuzzi). Były to niemałe kwoty, za same tylko usługi gastronomiczne zapłaciła ponad 135 tys. zł.
Właśnie o te wydatki toczył się spór. Spółka uznała, że wszystkie koszty, które poniosła na organizację spotkań, służyły jej działalności i przełożyły się na przyszłe zyski. W związku z tym wykazała je w deklaracji jako koszty uzyskania przychodów.

Reklama
Dyrektor izby skarbowej to zakwestionował. Uznał, że zorganizowane przez nią wydarzenia składały się z dwóch części: szkoleniowej i reprezentacyjnej. Nie miał wątpliwości, że dwudniowe wydarzenie dla kilkuset osób niejako wymusza na spółce zapewnienie gościom noclegu i opłacenie kosztów ich zakwaterowania.
Nie podzielał jednak stanowiska spółki odnośnie do wydatków na poczęstunek. Uznał, że spółka nie może ich odliczyć, bo są one wprost wyłączone z kosztów podatkowych jako wydatki o charakterze reprezentacyjnym (art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT). W ocenie organu o takim charakterze wydatków świadczyło już samo to, że posiłki były serwowane w ekskluzywnym czterogwiazdkowym hotelu.
Spółka przegrała przed WSA w Lublinie. Sąd nawiązał do wyroku NSA z 17 czerwca 2013 r. (sygn. akt II FSK 702/11). Wynikało z niego, że usługi gastronomiczne, których jedynym (głównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz, są wyłączone z kosztów. Sąd uznał, że takie było właśnie zamierzenie spółki.
Korzystnie dla niej orzekł jednak NSA. Stwierdził, że organ sztucznie podzielił organizowane przez spółkę spotkania na części biznesową i reprezentacyjną. W sytuacji gdy spółka organizuje dwudniowe wydarzenie i organ nie kwestionuje celowości i zasadności wydatków na nocleg i ogólnych kosztów organizacji, nie sposób jest nie uwzględnić w kosztach podatkowych również poczęstunku. – Jeżeli przyjmuje się, że spotkanie biznesowe trwa dłużej niż jeden dzień, co wymaga zapewnienia gościom noclegu, to oczywiste jest, że tak samo należy zagwarantować im posiłek – wyjaśniła sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 10 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 2577/14.