Kontrole skarbowe są coraz skuteczniejsze – chwali się Ministerstwo Finansów. Chodzi głównie o skuteczniejsze ściganie oszustów wyłudzających VAT, ale również kontrolowanie rozliczeń podatników, a także ich kontrahentów.
Resort poinformował, że w ciągu trzech kwartałów 2016 r. urzędy kontroli skarbowej zatrzymały 566 mln zł nienależnych zwrotów VAT, czyli ponad trzy razy więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. (wtedy organy zatrzymały 130 mln zł zwrotów VAT). O ponad 20 proc. wzrosły wpłaty od podatników, którzy otrzymali decyzje organów kontroli skarbowej (wyniosły 620 mln zł) i o 75 proc. wpłaty od podmiotów, które w wyniku kontroli same skorygowały deklaracje (wyniosły 234 mln zł). Resort wyjaśnił, że wzrost skuteczności kontroli skarbowej nie wynika ze zwiększonej ich liczby, ale z lepszego typowania podmiotów i efektywniejszego śledzenia nowych kanałów funkcjonowania grup przestępczych.
Wyniki, jakie podał resort, dotyczą kontroli skarbowych. W praktyce jednak organy – zarówno podatkowe, jak i skarbowe – nie muszą wszczynać formalnych działań (kontroli i postępowań podatkowych i skarbowych), aby sprawdzić rozliczenia podatników.