Grupy kapitałowe w miarę rozwoju i powiększania się biznesu stają przed wyzwaniem optymalnej i wydajnej organizacji procesów finansowo-księgowych oraz ich ujednolicenia w ramach grupy. Do tego pojawia się konieczność konsolidacji sprawozdań finansowych, a w przypadku wejścia na giełdę, przygotowywania raportów giełdowych według międzynarodowych standardów rachunkowych.
W sytuacji rozproszenia funkcji księgowych w grupie, kiedy każda ze spółek ma własny dział finansowy i specjalistów kadrowo-płacowych, wykorzystując przy tym kilka systemów księgowych, gdy wiele kompetencji jest zdublowanych, a brak przy tym narzędzi do konsolidacji danych finansowych, należy odpowiedzieć sobie w pierwszym rzędzie na pytanie: w jaki sposób skutecznie zreorganizować księgowość? Czy odpowiednio zrestrukturyzować księgowość i controlling w ramach własnej działalności, czy może zdać się na outsourcing i powierzyć procesy księgowo-finansowe w całości lub w części wyspecjalizowanemu usługodawcy?
Przy podejmowaniu decyzji, oprócz aspektów kosztowych, należałoby wziąć pod uwagę przede wszystkim to, na ile nowa organizacja w wewnętrznym centrum usług wspólnych zapewni odpowiednią jakość, terminowość i efektywność wszystkich procesów. Reorganizacja funkcji księgowo-finansowych nie dotyczy wyłącznie redukcji personelu, ale wymaga też swoistej „inwentaryzacji” kompetencji potrzebnych w związku ze złożonym raportowaniem w grupie kapitałowej, ustawienia na nowo procesów, tak aby zyskać na ich efektywności, a ponadto wiąże się zawsze z istotną inwestycją w oprogramowanie i narzędzia IT. W procesie reorganizacji warto wykorzystać doradztwo firm, których działalność polega na profesjonalnym outsorcingu procesów finansowych. Potrafią one ocenić posiadane przez klienta zasoby kompetencyjne, niezbędną czasochłonność poszczególnych czynności, zaprojektować nową organizację i wdrożyć narzędzia kontroli jakości oraz pomiaru efektywności procesów.
W przypadku decyzji o pełnym outsourcingu funkcji księgowych przy wykorzystaniu zewnętrznego wyspecjalizowanego dostawcy, proces nowej organizacji funkcji księgowych zostanie przeprowadzony przez firmę outsourcingową, zazwyczaj też przy wykorzystaniu narzędzi IT do niej należących. Z uwagi na fakt, że wyspecjalizowane firmy stale ulepszają efektywność procesów, które obsługują, inwestując w automatyzację, często możliwe jest uzgodnienie malejącego budżetu za obsługę księgową w kolejnych latach współpracy. Plusem jest również szybka adaptacja usługodawcy do zmian w raportowaniu i standardach księgowych, które podlegają nieustannej ewolucji. Firmy outsourcingowe dbają o podnoszenie kwalifikacji merytorycznych zatrudnianych specjalistów, żeby móc skutecznie odpowiedzieć na oczekiwania swoich klientów.
Przy wyborze partnera, czy to w charakterze doradcy przy restrukturyzacji i tworzeniu własnego centrum usług wspólnych, czy w charakterze outsourcera, warto kierować się renomą i referencjami. Doświadczenie firmy doradczej w obsłudze grup kapitałowych, notowanych na giełdzie, w sporządzaniu raportów skonsolidowanych daje pewność, że taki wybór nie będzie pomyłką.