INTERPRETACJA
Masaż, rehabilitacja, fizykoterapia i fizjoterapia, wykonywane przez osoby z odpowiednim wykształceniem, są zwolnione z VAT, jeżeli służą profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia – potwierdził dyrektor katowickiej izby.
Z pytaniem wystąpiła spółka, która świadczy usługi fizjoterapii, fizykoterapii i rehabilitacji.
Wykonuje je personel mający odpowiednie wykształcenie z zakresu fizjoterapeutyki (dyplom magistra fizjoterapii).
Spółka chciała się upewnić, czy usługi te są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 o tym podatku. Przepis ten mówi o usługach medycznych, pod warunkiem że służą one profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Zwolnienie przysługuje jednak tylko wówczas, gdy świadczenia realizuje osoba wykonująca zawód medyczny.
Dyrektor IS w Katowicach potwierdził, że w tym wypadku spełnione są obie przesłanki zwolnienia z VAT: podmiotowa, jak i przedmiotowa. Świadczone przez spółkę usługi służą bowiem profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Ponadto są wykonywane przez osoby mieszczące się w grupie podmiotów wykonujących zawód medyczny, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.
Podmiotowej przesłanki zwolnienia nie spełniają natomiast wyspecjalizowani kosmetolodzy wykonujący usługę podologii (leczenie chorób stóp). W wyroku z 4 października 2016 r., (sygn. akt I FSK 878/14) NSA orzekł, że brak ustawowej listy zawodów medycznych i paramedycznych nie oznacza jeszcze, że zwolnienie w VAT przysługuje każdemu, kto pomaga pacjentowi dojść do zdrowia.
ⒸⓅ
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 7 października 2016 r. nr IBPP3/4512-379/16-3/KG.