Wydając duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, powiat działa jak podatnik VAT, a więc wykonuje czynności podlegające zasadniczo opodatkowaniu – stwierdził dyrektor KIS.
Zastrzegł również, że będzie to usługa zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o tym podatku (usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty).
W rzeczywistości nie chodziło o sam powiat, tylko o szkoły realizujące jego zadania własne w zakresie edukacji publicznej. Za wydanie duplikatu legitymacji lub świadectwa pobierają one opłaty.
Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej nie zgodził się z powiatem, że działalność szkół w tej dziedzinie w ogóle nie podlega VAT. Powiat tłumaczył to tym, że opłaty nie służą osiąganiu zysków, a więc ich pobieranie nie ma charakteru komercyjnego.
Zdaniem fiskusa jednak powiat, wydając duplikaty, nie działa jak organ władzy publicznej, tylko jak każdy inny podmiot zawierający umowy cywilnoprawne, prowadzący działalność gospodarczą. Wykonuje zatem odpłatne usługi, wskazane w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.
Interpretacja ma znaczenie dla celów odliczania podatku naliczonego. Usługi niepodlegające opodatkowaniu są brane pod uwagę przy wyliczaniu tzw. prewspółczynnika VAT, a usługi zwolnione z VAT – przy obliczaniu tzw. proporcji sprzedaży.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 września 2017 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.456.2017.1.AD