Ministerstwo Obrony Narodowej chce 10-proc. ulgi w CIT dla przedsiębiorstw wspierających bezpieczeństwo państwa.
Taka propozycja znalazła się w opublikowanym wczoraj projekcie ustawy „o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki”. MON liczy na to, że nowy projekt zachęci firmy do realizacji zadań obronnych.
Przedsiębiorca wykonujący zadania obronne, które nałoży na niego odpowiedni organ (przede wszystkim MON i wojewodowie), będzie miał prawo do 10-proc. ulgi w kwocie podatku dochodowego.
Preferencja będzie kosztować budżet państwa ok. 22 mln zł rocznie – wynika z szacunków MON, na podstawie uśrednionych danych za lata 2013–2015 otrzymanych od grupy blisko 60 firm zajmujących się produkcją, dostawą wyrobów i świadczeniem usług remontowych na potrzeby obronne. Jeśli liczba i struktura zamówień dla krajowego przemysłu obronnego się zmieni, to szacunki również mogą być inne. Zdaniem MON jednak i tak będą to kwoty znikome z punktu widzenia obronności i logistycznego zabezpieczenia państwa.
Przykładowe zadania obronne to: „uzupełnienie potrzeb kadrowych, sprzętowych i materiałowych wynikających ze struktury jednostki zmilitaryzowanej”, „przedsięwzięcia planistyczne realizowane w czasie pokoju, dotyczące przygotowania i działania przedsiębiorcy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
Obecnie przedsiębiorcy mają obowiązek realizacji takich zadań zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej z 21 listopada 1967 r.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy – w uzgodnieniach międzyresortowych