Przedsiębiorca z Poznania ma magazyn w Berlinie. Ostatnio kupił materiały u dostawcy z Monachium, który dostarczył je do stolicy Niemiec. W tamtejszym magazynie materiały czekają na swoją kolej – w razie potrzeby produkcyjnej zostaną dostarczone do siedziby w Poznaniu. Czy to będzie wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (dalej: WNT)? Czy podatnik musi się zarejestrować do celów VAT na terenie Niemiec? Jeśli tak, to jak to zrobić?
● Małopolski Urząd Skarbowy odpowiedział DGP
KRZYSZTOF ZAKLEWSKI , kierownik działu postępowań podatkowych w Małopolskim Urzędzie Skarbowym
Nie wiemy, na jakich zasadach nastąpiło nabycie towarów w Niemczech przez polskiego podatnika, tj. czy w ramach WNT, czy w ramach dostawy krajowej objętej niemieckim VAT. Jeżeli jednak polski podatnik nabył prawo do dysponowania towarem na terenie Niemiec, to niewątpliwie mamy do czynienia z dostawą krajową w tym kraju i wówczas wystąpiłyby dwie dostawy:
1) krajowa – na terenie Niemiec, opodatkowana niemieckim VAT,
2) WNT z Niemiec do Polski własnych towarów przez polskiego podatnika (art. 11 ust. 1 ustawy o VAT).
W tej sytuacji jeżeli wymagają tego przepisy niemieckie, polski podatnik byłby zobowiązany do rejestracji w Niemczech dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (dalej: WDT) z kraju naszego zachodniego sąsiada.
Dostarczenie towaru do magazynu (konsygnacyjnego) w kraju dostawy nie ma tu znaczenia dla tzw. uproszczonego systemu przy WNT czy WDT. Takie uproszczenie ma miejsce wówczas, gdy zagraniczny dostawca dostarcza towary do magazynu konsygnacyjnego położonego w Polsce, a następnie z tego magazynu towary są odbierane przez polskiego nabywcę.
Instytucja magazynu konsygnacyjnego pozwala, by WNT w Polsce było rozpoznane przez polskiego podatnika w momencie pobierania towarów z magazynu (należącego do tego podatnika). Ponadto zagraniczny dostawca nie musi się rejestrować w Polsce przy takiej formie dostawy. Regulacje z tego zakresu zawiera przepis art. 12a ustawy o VAT. Podobna regulacja została wprowadzona dla WDT (art. 20a ustawy o VAT).
EKSPERT RADZI
Przesunięcie towaru z Niemiec do Polski to nie tylko wewnątrzwspólnotowe nabycie
Przemysław Powierza partner w RSM Poland, German Desk / Dziennik Gazeta Prawna
Najprawdopodobniej będzie potrzebna rejestracja na potrzeby VAT w Niemczech. Zakup towaru na terytorium tego kraju do magazynu polskiego podatnika w tym samym kraju faktycznie spowoduje, że będzie trzeba wykonać następujące kroki:
1) rozliczyć nabycie krajowe (w Niemczech) ze stawką krajową (niemiecką),
2) w chwili gdy pojawi się potrzeba przesunięcia towaru do Polski w celu wykorzystania go do produkcji – WDT do Niemiec i WNT w Polsce.
O ile sam zakup towaru na terytorium Niemiec nie powoduje obowiązku rejestracji (naliczony VAT można by odzyskać, wykorzystując wniosek VAT-REF), o tyle konieczność dokonania WDT z tego kraju rodzi taki obowiązek.
Wniosek o rejestrację dla potrzeb VAT w Niemczech polscy podatnicy mogą złożyć w jednym z dwóch właściwych urzędów skarbowych:
1) Finanzamt Oranienburg – jest właściwy dla tych podatników, których nazwa (nazwisko) zaczyna się na litery od A do M,
2) Finanzamt Cottbus – dla pozostałych (od N do Ż).
Należy wypełnić standardowy urzędowy formularz, ponadto przedłożyć odpowiednio przetłumaczony odpis aktualny z KRS lub zaświadczenie z CEIDG. Może się pojawić konieczność przedłożenia jeszcze innych dokumentów. Na potwierdzenie zarejestrowania oczekuje się w tej chwili od czterech do ośmiu tygodni. Warto skorzystać z pomocy niemieckiego doradcy podatkowego (steuerberater) na wypadek pytań ze strony urzędu. Profesjonalny pełnomocnik spowoduje także, że procedura przebiegnie sprawniej.
W niektórych przypadkach rejestracja jednak nie będzie konieczna.
Przyjmijmy następujący spójny ciąg zdarzeń:
1) zakup towaru od niemieckiego dostawcy,
2) jego wyłącznie przejściowe magazynowanie na terytorium Niemiec,
3) późniejszy (dość szybki) wywóz do Polski.
W takim przypadku – zgodnie z obowiązującą linią interpretacyjną niemieckiego fiskusa – można uznać, że niemiecki dostawca dokonał na rzecz swojego polskiego klienta WDT z Niemiec. Polski podatnik rozliczałby wtedy wyłącznie WNT w swoim kraju, bez konieczności rejestracji w Niemczech. Istotne są jednak szczegóły danego przypadku – to kolejny powód, dla którego warto organizację dostaw skonsultować z niemieckim doradcą podatkowym.
Podstawa prawna
Art. 11 ust. 1, art. 12a, art. 20a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).