Rozporządzenie zostało wydane w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o VAT z 7 listopada 2008 r. Wprowadziła ona m.in. zmianę w art. 42 ust. 7, w którym odmiennie niż obecnie definiuje się biuro wymiany informacji o VAT. Zmiana ma zatem charakter porządkowy.

Rozporządzenie ma charakter techniczny i nie oddziałuje bezpośrednio na podatników. Weszło w życie 1 grudnia 2008 r.