Od 2017 r. kilkaset największych polskich firm będzie ujawniać w sprawozdaniach finansowych, jak dbają o środowisko, pracowników i otoczenie. Na razie toczą spory z fiskusem o to, czy wydatki na CSR (ang. corporate social responsibility, społeczna odpowiedzialność biznesu) mogą zaliczyć do kosztów podatkowych.
Zmiany w zakresie sprawo- zdawczości przewiduje nowelizacja ustawy o rachunkowości, nad którą pracuje obecnie Ministerstwo Rozwoju. Będzie ona wdrożeniem do polskich przepisów dyrektywy 2014/95/UE (Dz.Urz. UE z 2014 r. L 300, s. 1), która rozszerzyła zakres informacji wymaganych od przedsiębiorców o dane dotyczące działań na rzecz środowiska, praw człowieka i etycznego prowadzenia biznesu. Nowy obowiązek raportowania obejmie firmy zatrudniające więcej niż 500 osób i osiągające sumę bilansową powyżej 20 mln euro lub przychody powyżej 40 mln euro.
Potrzebę upowszechnienia standardów CSR zauważyło ostatnio również ministerstwo rozwoju, które powołało Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Już na pierwszym spotkaniu cztery dni temu, przewodniczący zespołowi wicepremier Morawiecki zapowiedział m.in. opracowanie Krajowego Planu Działań w zakresie CSR.