Ponad połowa respondentów przeciwna jest zarówno przejściu na e-paragony, jak i całkowitemu zastąpieniu tradycyjnych płatności gotówkowych płatnościami elektronicznymi, wynika z badań Ipsos, przeprowadzonych na zlecenie fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Zdaniem zdecydowanej większości respondentów (84%) dostęp instytucji państwowych do danych o ich zakupach byłby naruszeniem prywatności, podano również.

"Realizując badanie chcieliśmy sprawdzić dominujące w społeczeństwie postawy wobec elektronicznych paragonów w kontekście gromadzenia przez państwo naszych danych zakupowych w powiązaniu z danymi osobowymi" - powiedział senior research manager Krzysztof Chmielewski, cytowany w komunikacie.

Za e-paragonami opowiada się niewiele ponad 1/4 ankietowanych. Nieco większy odsetek zwolenników e-paragonów jest wśród osób młodszych - do 25. roku życia (33 %). W najstarszej grupie respondentów sprzeciw wobec e-paragonów jest najsilniejszy - blisko 7 na 10 osób w wieku powyżej 45 lat opowiada się przeciwko nim, podano również.

"Blisko 2/3 respondentów jest przeciwnych gromadzeniu przez państwo danych o wszystkich ich zakupach, w tym blisko połowa (44 %) wyraziła zdecydowany sprzeciw. Zgodę deklaruje niecałe 30% badanych" - czytamy w komunikacie.

Na pytanie o przyczyny sprzeciwu wobec gromadzenia danych zakupowych respondenci odpowiadali najczęściej, że są one ich prywatną sprawą. Słowo "prywatność" pojawiało się w wypowiedziach respondentów najczęściej ze wszystkich wyróżnionych słów kluczowych, podano również.

"Zdaniem zdecydowanej większości respondentów (84%) dostęp instytucji państwowych do danych o ich zakupach byłby naruszeniem prywatności. 72% ankietowanych nie wyraziłoby zgody na udostępnienie danych o swoich zakupach do analiz instytucjom publicznym, a 78% - podmiotom prywatnym do celów marketingowych" - czytamy w komunikacie.

"Mniej niż połowa ankietowanych stwierdziła, że sama analizowałaby swoje dane zakupowe, gdyby były im one udostępnione w internecie. W połączeniu z dużym sprzeciwem wobec e-paragonów wynik ten wskazuje na brak entuzjazmu wobec tej idei. Korzyści płynące z tego rozwiązania wydają się nie być wystarczająco atrakcyjne, aby zrekompensować respondentom naruszenie prywatności spowodowane gromadzeniem ich danych zakupowych" - podsumował Chmielewski.

Badanie zostało zrealizowane zostało metodą CAWI (wywiady online) na próbie 1 072 Polaków w wieku 17-60 lat, reprezentatywnej w stosunku do rozkładu płci, wieku i miejsca zamieszkania, w dniach 26-30 sierpnia 2016 r.