Opis „usługi prawne wykonane do dnia dzisiejszego” jest zbyt enigmatyczny, ale organy podatkowe nie mogą ograniczyć się tylko do zbadania samej faktury.
To sedno wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie szczegółowości danych na fakturze.
Problem polegał na tym, że kancelaria, która je wystawiła napisała na nich: „usługi prawne wykonane od (tu padała data – przypis red.) do dnia dzisiejszego”. Co więcej, na jednej z faktur w ogóle nie było daty rozpoczęcia wykonywania świadczeń. Było napisane tylko: „usługi prawne wykonane do dnia dzisiejszego”.
Portugalski fiskus uznał, że takie faktury nie spełniają wymogów ustawy i tym samym nie pozwalają na odliczenie wynikającego z nich podatku.
Spółka, która była nabywcą usług, próbowała namówić kancelarię do skorygowania faktur. Okazało się to jednak bezskuteczne. Sama więc przesłała fiskusowi bardziej szczegółowy ich opis. Mimo tego urzędnicy nadal odmawiali jej prawa do odliczenia VAT.
Sprawa ostatecznie trafiła do TSUE, a ten przypomniał, że art. 226 pkt 7 dyrektywy VAT wymaga, aby faktura zawierała datę dokonania lub zakończenia wykonania usług. Dodał, że dotyczy to także usług związanych z wpłatą zaliczki lub płatnością rat (tak było w tym wypadku). Uznał zatem, że faktury wystawione przez kancelarię nie były zgodne z wymogami dyrektywy.
Trybunał zaznaczył jednak, że organy podatkowe nie mogą ograniczyć się do zbadania samej faktury. Powinny wziąć pod uwagę także dodatkowe informacje dostarczone przez spółkę. TSUE powołał się tu na art. 219 dyrektywy zrównujący z fakturą każdy dokument lub notę, która zmienia fakturę pierwotną i odnosi się do niej w sposób wyraźny i jednoznaczny.
Portugalski sąd będzie więc musiał uwzględnić wszystkie informacje wynikające nie tylko z faktur, ale i przedstawione dodatkowo przez spółkę, aby zbadać, czy spełnione są przesłanki prawa do odliczenia VAT.
ORZECZNICTWO
Wyrok TSUE z 15 września 2016 r., sygn. akt C-516/14.