Firma nie musi odprowadzać zaliczki na podatek od dochodu byłego pracownika, jeżeli nie ma możliwości jej pobrania – potwierdził dyrektor katowickiej izby.
Z pytaniem wystąpiła firma, w której zapomniano doliczyć do przychodu pracownika wartości świadczenia niepieniężnego. Skorygowano to dopiero po odejściu zatrudnionego. Firma nie miała jednak możliwośś potrącenia zaliczki na PIT od byłego pracownika. Chciała się więc upewnić, czy postąpi prawidłowo, jeżeli nie odprowadzi zaliczki, za to w rocznej informacji PIT-11 wykaże wartość świadczenia, a w rubryce dotyczącej potrąconego i przekazanego do urzędu skarbowego podatku wpisze 0 zł.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach to potwierdził. Przypomniał, że w świetle ustawy o PIT płatnik jest zobowiązany do obliczenia i pobrania zaliczki. Nie wynika z niej natomiast, aby płatnik, który nie ma faktycznych możliwości pobrania zaliczki (bo w danym miesiącu podatnik nie uzyskał dochodu w formie pieniężnej), był zobowiązany zapłacić ją z własnych środków, a następnie dochodzić jej zwrotu od pracownika – stwierdził organ. Podkreślił, że takie zobowiązanie nie wynika także z przepisów innych ustaw. Przepisy nie obligują również podatnika do wpłacenia zaliczki na PIT swojemu płatnikowi – dodał.
Dlatego – zdaniem dyrektora katowickiej IS – w takiej sytuacji spółka jako płatnik ma jedynie obowiązek wykazać w rocznej informacji PIT-11 wartość przychodu z tytułu świadczenia w naturze, a jako wysokość pobranej zaliczki z tego tytułu podać kwotę 0 zł. Natomiast były pracownik będzie musiał uwzględnić ten przychód w rocznym zeznaniu podatkowym i od sumy uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów zapłacić należny podatek – dodał organ.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 września 2016 r., nr IBPB-2-1/4511-324/16-1/BJ.