Nawet jeśli podatnik nie poinformował, że stał się dużym podatnikiem, nie utracił możliwości kwartalnego rozliczenia – stwierdził dyrektor katowickiej izby.
Z pytaniem wystąpił przedsiębiorca, który w styczniu 2013 r., jako mały podatnik, zaczął kwartalnie rozliczać się z VAT (składając VAT-7K). Za I kw. 2016 r. nadal rozliczał się kwartalnie, tyle że złożył już deklarację VAT-7D, co oznaczało, że przestał być małym podatnikiem. Nie złożył natomiast aktualizacji deklaracji VAT-R, mimo takiego obowiązku.
W kwietniu 2016 r. przedsiębiorca dostał telefon z urzędu skarbowego. Poinformowano go, że limit uprawniający do bycia małym podatnikiem przekroczył już trzy lata wcześniej – w III kw. 2013 r. W związku z tym począwszy od października 2013 r. powinien był składać deklaracje miesięczne.
Podatnik uważał, że – mimo iż nie złożył aktualizacji VAT-R – miał prawo rozliczać się kwartalnie, ponieważ nie złożył wniosku o rozliczenie miesięczne. Jedynym jego błędem, przyznał, było to, że składał deklaracje VAT-7K, zamiast VAT-7D.
Zgodził się z nim dyrektor IS w Katowicach. Zwrócił uwagę na art. 99 ust. 4 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem podatnik może dokonywać rozliczeń miesięcznych nie wcześniej niż po upływie czterech kwartałów, za które składał deklaracje kwartalne. Dodatkowo musi pisemnie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o przejściu na rozliczenia miesięczne.
W tej sprawie rozliczanie miesięczne było więc możliwe dopiero od I kw. 2014 r. i to po uprzednim złożeniu pisemnego zawiadomienia – stwierdził dyrektor IS. Potwierdził zatem, że podatnik – mimo braku aktualizacji VAT-R – powinien był składać deklaracje kwartalne.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 30 sierpnia 2016 r. IBPP2/4512-354/16-1/JJ