Rada Ministrów ma dziś zatwierdzić projekt nowelizacji kodeksu karnego, przewidujący 25 lat więzienia za wyłudzenia VAT. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości, które jest autorem projektu, obecne sankcje są niewystarczające, by móc zwalczać oszustwa w VAT. Z uzasadnienia do projektu wynika, że dotychczasowe postępowania (za lata 2015–2016) doprowadziły do skazania 250–300 osób rocznie za wyłudzenia VAT. Tylko kilka osób (rocznie) trafiło za kratki – najczęściej sądy wymierzają grzywny.
Zdaniem MS obecne kary nie odstraszają oszustów, ponieważ kodeks karny skarbowy przewiduje – przy nadzwyczajnym obostrzeniu kary – maksymalnie 10 lat więzienia.
Reklama
Resort proponuje więc zaostrzenie kar – głównie za wystawianie i posługiwanie się pustymi fakturami. Standardem ma być od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, przy czym jeśli wartość towarów i usług wykazanych na pustej fakturze przekroczy 1 mln zł, kara nie będzie mogła być niższa niż 3 lata więzienia. Gdy zaś wartość pustej faktury przekroczy 5 mln zł, sąd będzie mógł wymierzyć sankcję nawet 25 lat pozbawienia wolności.
Wzrosnąć mają też kary finansowe za wyłudzenia. Projekt zakłada podwyższenie górnej granicy – z 1 mln do 6 mln zł. Sąd nadal będzie mógł wymierzyć nawet 17 mln zł grzywny za oszustwa podatkowe, ale na podstawie innego kodeksu – karnego skarbowego.
Ustawa ma zacząć obowiązywać w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw – przed przyjęciem przez rząd