Wyjazd biologa do Australii w ramach programu Mobilność Plus spełnia definicję podróży służbowej – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Sprawa dotyczyła biologa, który miał prowadzić badania na australijskiej uczelni w ramach programu Mobilność Plus. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało pieniądze na ten cel macierzystemu uniwersytetowi, w którym naukowiec był zatrudniony. Z umowy z australijską uczelnią wynikało, że podczas pobytu w Australii biolog będzie nadal zatrudniony w Polsce. Miał tylko przebywać w podróży służbowej. Wystąpił więc o udzielenie mu urlopu szkoleniowego na czas podróży służbowej.
Reklama
Następnie spytał izbę skarbową, czy diety, które będzie dostawał z uczelni w trakcie podróży służbowej, będą zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT, a zatem do wysokości określonej w rozporządzeniu ministra pracy z 29 stycznia 2013 r. dotyczącym podróży służbowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że zwolnienia nie ma, bo do specjalistów zatrudnionych na uniwersytetach nie stosuje się przepisów kodeksu pracy, tylko ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.). Na tej podstawie fiskus uznał, że biolog nie będzie w podróży służbowej, a zwrot kosztów pobytu, który uzyska, powinien być opodatkowany jako przychód z innych źródeł.
Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Przypomniał definicję podróży służbowej zawartą w art. 775 kodeksu pracy. Wynika z niej, że pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy, przysługują pieniądze na pokrycie kosztów.
Wyrok potwierdził NSA, który orzekł, że wyjazd biologa do Australii w ramach programu Mobilność Plus spełnia taką definicję i w związku z tym jego wynagrodzenie będzie wolne od PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy. Dzięki temu naukowiec skorzysta ze zwolnienia w PIT dla diet wypłacanych w podróży służbowej do wysokości wynikającej z rozporządzenia ministra pracy.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 8 września 2016 r., sygn. akt II FSK 3073/14 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia