Stypendyści programu Erazmus+ nadal nie będą płacić daniny – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia. Minister finansów zaniecha poboru PIT od przychodów z tego tytułu osiąganych do końca 2018 r.
Tym samym przedłuży rozwiązanie przewidziane w obecnym rozporządzeniu.
Chodzi o stypendia wypłacane w ramach programu Erasmus+ przeznaczone na wyjazdy zagraniczne (mobilność) m.in. studentów i pracowników uczelni, a także kadry i uczniów innych szkół oraz kadry przedszkolnej. Zaniechanie poboru dotyczącej części przekraczającej dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy o PIT.
Niezależnie od tego nowe rozporządzenie obejmie większą grupę osób. Minister zaniecha poboru PIT od stypendiów osób przyjeżdżających do Polskie ze wszystkich państw partnerskich uczestniczących w programie Erasmus+. Dziś bowiem przyjeżdzający z krajów, z którymi Polska nie zawarła umów o unikaniu opodatkowania (np. z Kenią, Ghaną, Gwatemalą, Kambodżą, Paragwajem) nie muszą płacić podatku dochodowego od osób fizycznych w naszym kraju.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) podatników PIT – w konsultacjach