Stało się to zaledwie 20 dni po przyjęciu jej przez Radę Unii Europejskiej. Celem dyrektywy jest, aby podatki były płacone tam, gdzie są generowane dochody, i aby nie dochodziło do przenoszenia zysków jedynie w celach optymalizacji podatkowej.
Uchwalenie i wejście w życie dyrektywy zbiegło się w czasie z działaniami naszego Ministerstwa Finansów, które ponad pół roku temu zapowiedziało bardziej skuteczne zwalczanie szkodliwych optymalizacji w zakresie podatku dochodowego. Po zapowiedziach przyszedł czas na działania. Zreorganizowano departament systemu podatkowego MF, którego zadaniem będzie – najogólniej mówiąc – przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. Ruszył też nabór specjalistów w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, trwają prace nad powołaniem Rady do spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania.
Sama klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania obowiązuje od połowy lipca 2016 r. Wejście jej w życie zbiegło się więc w czasie z uchwaleniem dyrektywy, która również przewiduje wprowadzenie przepisów ogólnych ukierunkowanych na sztuczne czynności i transakcje, których celem jest uzyskanie korzyści podatkowych sprzecznych z przedmiotem lub celem prawa podatkowego.