Jeżeli potencjalny kontrahent poszukuje wykwalifikowanych dostawców, to wydatek poniesiony na podjęcie studiów jest kosztem podatkowym – wyjaśnił dyrektor bydgoskiej izby.
Pod koniec 2015 r. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że przeanalizuje wcześniejsze, negatywne interpretacje wydane przez podległych mu urzędników. Na skutek tego skorygowane zostało m.in. stanowisko dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, z której pierwotnie wynikało, że radca prawny nie może zaliczyć do kosztów działalności studiów doktoranckich. Minister przyznał ostatecznie, że nauka na takich studiach podnosi kwalifikacje zawodowe (interpretacja nr DD9.8220.2.147.2015.BRT).
Reklama
Do innych wniosków doszedł jednak dyrektor IS w Bydgoszczy w interpretacji z 5 sierpnia 2016 r. (nr ITPB1/4511-448/16/MPŁ). Nie pozwolił odliczyć studiów doktoranckich lekarzowi. Pozytywnie zaś wypowiedział się w sprawie osoby prowadzącej działalność związaną z oprogramowaniem. Przedsiębiorca wyjaśnił, że ma tylko wykształcenie średnie, a jego kwalifikacje opierają się głównie na doświadczeniu. Planuje jednak rozpocząć zdalne studia licencjackie na publicznej uczelni z siedzibą w Wielkiej Brytanii, na kierunku matematyka. W programie studiów jest wiele przedmiotów powiązanych z programowaniem.
Tłumaczył, że dzięki studiom nie tylko zwiększyłby poziom swojej wiedzy, ale i wzrosłaby wiarygodność jego firmy. To z kolei mogłoby się przełożyć na pozyskanie nowych klientów. Podkreślał, że ukończenie studiów jest często wymogiem stawianym przez instytucje zamawiające. Chciał się więc upewnić, czy wydatki poniesione na studia będzie mógł zaliczyć do podatkowych kosztów.
Dyrektor bydgoskiej izby potwierdził taką możliwość. Przypomniał, że do kosztów podatkowych nie można zaliczyć wydatków związanych z ogólnym podnoszeniem wiedzy. Inaczej jest jednak z wydatkami, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zwiększyć możliwości pozyskiwania klientów.
Organ zaznaczył przy tym, że gdyby w trakcie kontroli okazało się, iż stan faktyczny jest inny od opisanego, to wydana interpretacja nie będzie chronić przedsiębiorcy.
Interpretacja IS w Bydgoszczy z 9 sierpnia 2016 r., nr ITPB1/4511-515/16/JŁ.