INTERPRETACJA
Czy sprawozdanie to dzieło? Dyrektor warszawskiej izby skarbowej tego nie wykluczył, ale sam nie udzielił odpowiedzi na to pytanie, bo nie jest upoważniony do stwierdzenia, czy audytor faktycznie jest twórcą.
Wniosek o interpretację złożył audytor wewnętrzny zatrudniony w uczelni na umowę o pracę. Tłumaczył, że efektem jego pracy są dzieła w postaci sprawozdań z audytu, notatek i innych dokumentów (listy kontrolne, kwestionariusze kontroli, protokoły, zestawienia itp.). Twierdził, że jego praca ma charakter twórczy, bo wynika z jego doświadczenia zawodowego, a nie gotowych rozwiązań. Jest więc przedmiotem praw autorskich i w związku z tym przysługuje mu prawo do 50-proc. kosztów uzyskania przychodu, mimo że pracodawca ich nie uwzględnił.
Audytor wyjaśnił przy tym, że jego wynagrodzenie za pracę dotyczy zarówno tej części zadań, które są twórcze, jak i pozostałych, a czas pracy jest dokumentowany w rocznych sprawozdaniach zatwierdzanych przez rektora uczelni.
W sprawie 50-proc. kosztów powołał się na wcześniejsze, korzystne interpretacje, np. dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 października 2015 r. (nr ILPB1/4511-1-1102/15-5/AMN) oraz dyrektora IS w Bydgoszczy z 3 września 2015 r. (nr ITPB4/4511-195/15/MK).
Dyrektor warszawskiej izby stwierdził, że jeżeli audytor faktycznie tworzy dzieła w postaci sprawozdań i innych dokumentów, a jego praca ma charakter twórczy, to ma on prawo zastosować preferencyjne koszty.
Wyjaśnił, że przepisy zobowiązują płatnika do poboru zaliczek w prawidłowej wysokości, a więc z uwzględnieniem kosztów we właściwej wysokości. Jeżeli jednak płatnik tego nie zrobi, pracownik może je sam uwzględnić z rocznym zeznaniu. ⒸⓅ
Interpretacja dyrektora IS w Warszawie z 2 sierpnia 2016 r., nr IPPB4/4511-682/16-2/IM