70 tys. zł za samo tylko zajęcie rachunku bankowego to zbyt wiele w świetle tego, co powiedział trybunał – orzekł NSA. I uchylił postanowienie fiskusa o kosztach egzekucyjnych.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym 8 sierpnia br. (sygn. akt II FSK 1021/16).
NSA jednoznacznie kierował się w nim orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2016 r. (sygn. akt SK 31/14). Przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia, NSA wprost nakazał sądowi I instancji, by wziął on pod uwagę „skierowany do publikacji wyrok Trybunału Konstytucyjnego”.