Polska firma, która podnajmuje maszyny i urządzenia budowlane zagranicznych właścicieli, musi pomniejszać płacony im czynsz o podatek u źródła – orzekł NSA.
Spór toczył się o to, co jest urządzeniem przemysłowym. Z ustawy o CIT wynika bowiem, że od przychodów zagranicznych spółek za użytkowanie lub prawo użytkowania urządzenia przemysłowego (w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego) polskiemu fiskusowi należy się podatek u źródła (art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT). Do jego poboru zobowiązane są firmy, które wypłacają należności licencyjne za granicę (art. 26 ust. 1 ustawy o CIT).
Chodziło o polską spółkę udostępniającą innym firmom maszyny, urządzenia budowlane oraz rusztowania, które sama wynajmowała od zagranicznych właścicieli. Za wynajem na potrzeby działalności spółka płaciła zagranicznym podmiotom czynsze. Nie potrącała od nich podatku u źródła, bo uważała, że sprzęt budowlany nie jest urządzeniem przemysłowym.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy był innego zdania. Uznał, że ładowarki teleskopowe czy rusztowania są urządzeniami przemysłowymi.
Spółka przegrała w WSA w Szczecinie. Sąd stwierdził, że skoro przepisy podatkowe nie definiują urządzenia przemysłowego, to trzeba je rozumieć maksymalnie szeroko. Do takich samych wniosków doszedł Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Jan Rudowski wyjaśnił, że liczy się wykładnia językowa. – Zgodnie z nią maszyny, urządzenia i wyposażenie budowlane są objęte szeroko rozumianym terminem urządzeń przemysłowych – stwierdził.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 3 sierpnia 2016 r., sygn. akt II FSK 2111/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia