Resort finansów udostępni narzędzie do przesyłania plików w formacie jednolitego pliku kontrolnego – wynika z komunikatu opublikowanego na stronach MF.
Do tej pory przedsiębiorcy obawiali się, że sami będą musieli budować taką aplikację. Nowe narzędzie MF będzie zgodne z wymogami resortu opisywanymi w specyfikacji. Jest też jednak łyżka dziegciu. Problemy z jednolitym plikiem kontrolnym mogą czekać branże paliwową. Wszystko przez nowe deklaracje podatkowe, które wprowadzone zostały przez rozporządzenie Ministra Finansów z 25 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1136).
Do deklaracji VAT-7 dodano w nim kategorię 19 „kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy”. Zmiana ma związek z pakietem uszczelniającym handel paliwowy, który wszedł w życie od 1 sierpnia 2016 r. Podatnicy objęci tym pakietem będą składać nowe deklaracje już od sierpnia 2016 r.
To jednak wiążę się też z innym skutkiem. Duzi przedsiębiorcy już od 1 lipca 2016 r. mają obowiązek co miesiąc przesyłać ewidencję VAT w strukturze jednolitego pliku kontrolnego.
Małe i średnie firmy mają taki obowiązek od 1 stycznia 2017 r., a mikro-firmy rok później. Ewidencja powinna być co do zasady oparta na obowiązującej za dany okres deklaracji VAT. Jednak struktura JPK _VAT (ewidencja), którą udostępnił resort finansów, nie uwzględniła zmian związanych z pakietem paliwowym.
Ciągle jest ona zgodna z poprzednią, a nie dziś obowiązującą deklaracją. Skutkiem tego pojawiły się już głosy, że firmy z branży paliwowej albo będą musiały korzystać nadal ze starych deklaracji, albo złożą ewidencję niezgodnie z wytycznymi MF. Resort nie ustosunkował się jeszcze do tej kwestii.