Sposób pozbycia się udziału w budynku mieszkaniowym nie ma wpływu na prawo do zwrotu wydatków na budowę nowego domu – uznał dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

Polecany produkt: Rachunkowość 2016 >>>

Chodziło o młodego mężczyznę, który wybudował dom dla swojej rodziny i chciał skorzystać ze zwrotu VAT na materiały budowlane. W świetle art. 20 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1194) taka preferencja przysługuje w sytuacji, gdy osoba do 36. roku życia ponosi wydatki, które służą zaspokojeniu jej własnych potrzeb mieszkaniowych. Mężczyzna spełniał ten warunek.
Problem w tym, że kilka lat wcześniej odziedziczył po zmarłym ojcu spadek w postaci 1/4 udziału w domu rodziców i dzielił prawo własności z matką. Z przepisów ustawy wynika, że prawo do zwrotu nie przysługuje, gdy osoba ubiegająca się o ulgę była (do dnia złożenia wniosku) właścicielem lub współwłaścicielem innego budynku. Dodatkowo preferencja nie obowiązuje, gdy udział w nieruchomości – w przypadku zniesienia współwłasności – pozwoliłby otrzymać na wyłączność co najmniej jeden lokal mieszkalny.
Reklama
Mężczyzna uważał jednak, że jeżeli przekaże część swojego udziału w domu rodziców w formie darowizny, to będzie – na dzień składania wniosku – właścicielem już tylko nowo wybudowanego domu, a w związku z tym będzie mógł odebrać VAT.
Nie zgodził się z nim dyrektor izby. Uznał, że sposób wyzbycia się współwłasności nie ma w tym przypadku znaczenia, bo liczy się to, że mężczyzna już wcześniej posiadał udział w nieruchomości, a zniesienie współwłasności pozwoliłoby mu otrzymać co najmniej jeden lokal mieszkalny. Organ podkreślił przy tym, że zapis „do dnia złożenia wniosku” oznacza, że zainteresowany nie może posiadać praw współwłasności nie tylko na moment ubiegania się o zwrot, ale nigdy wcześniej.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 28 lipca 2016 r., nr IBPB-2-2/4511-518/16/JG.