Negocjujemy podpisanie porozumienia podatkowego z Brazylią i chcemy nowelizować te podpisane już z Francją, Tajlandią i Rosją – zapewnia wiceminister finansów Wiesław Janczyk.
Reklama
Odpowiadając na poselską interpelację, wiceminister przyznał także, że resort nie wie, czemu w amerykańskim Kongresie nie została jeszcze ratyfikowana nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. – Nasz kraj zakończył procedury ratyfikacyjne jeszcze w 2013 r. – przypomniał wiceminister Janczyk.
Poseł Marek Ruciński z Nowoczesnej pytał o status prac MF nad aktualizacją i podpisywaniem nowych porozumień podatkowych. Zwrócił uwagę, że choć Polska jest stroną 92 takich dokumentów, to wiele z nich zostało podpisanych nawet w latach 70. ubiegłego wieku i zawiera przestarzałe przepisy. Ich aktualizacja jest więc bardzo ważna, bo zapisy mogą pozwalać nieuczciwym podmiotom na unikanie opodatkowania – podkreślił. Zwrócił też uwagę, że nasz kraj w ogóle nie podpisał porozumień z tak ważnymi krajami jak Brazylia czy Argentyna. To zaś naraża przedsiębiorców współpracujących z kontrahentami z tych państw na niebezpieczeństwo podwójnego opodatkowania.
W odpowiedzi wiceminister poinformował, że Polska pracuje nad podpisaniem międzynarodowej konwencji która wdroży do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania rezultaty tzw. projektu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Chodzi o całościową reformę systemu podatkowego, której założenie przygotowała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Szczegółowo opisywaliśmy rezultaty prac organizacji w DGP 194/2015 „OECD: gdzie biznes, tam podatki”.
Konwencja, która wdroży pomysły OECD do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, ma być gotowa do podpisu pod koniec 2016 r. – zapewnił wiceminister Janczyk. Niezależnie od tego resort finansów pracuje także nad aktualizacją poszczególnych umów międzynarodowych. Zwiększyły się również szanse na podpisanie porozumienia z Brazylią, na co nie było do tej pory szans z uwagi na sprzeciw tego kraju. Wiceminister Janczyk przyznał, że odbyła się już pierwsza runda negocjacyjna, a kolejna planowana jest na przełomie 2016 i 2017 r. – Poinformowaliśmy też Rosję, Tajlandię i Francję o naszej gotowości do renegocjacji starych umów – dodał Wiesław Janczyk. Ze wszystkich polskich umów mają też zniknąć klauzule „fikcyjnego zaliczenia”, a do najnowszych trafiać mają tzw. klauzula nieruchomościowa i klauzula wymiany informacji. W tym celu planowane są nowelizacje porozumień z Filipinami, Hiszpanią, Marokiem i Kuwejtem.
– Brak ratyfikacji umowy z USA to niekoniecznie zła nowina dla naszego kraju – komentuje Józef Banach, radca prawny w InCorpore Banach Szczepanik Partnerzy. Jego zdaniem na nowej umowie polsko-amerykańskiej w większym stopniu traciłby nasz kraj. Ekspert chwali zarówno zapowiedzi aktualizacji umów międzynarodowych, jak i podpisania porozumienia z Brazylią. Takie porozumienia muszą być jednak negocjowane starannie i powinny uwzględniać polskie interesy. Lepiej jest przeprowadzić kilkanaście tur negocjacyjnych i podpisać dobry dokument niż się niepotrzebnie śpieszyć – podsumowuje Józef Banach.
Odpowiedź wiceministra finansów Wiesława Janczyka na poselską interpelację nr 4497 z 27 lipca 2016 r.