Dochód na terytorium Polski powstaje, gdy wynagrodzenie za usługę wykonaną za granicą wypłacono z Polski
Wydawało się, że znów zaczyna przeważać linia orzecznicza niekorzystna dla podatników. A jednak w minionym tygodniu (7 lipca br.) zapadły cztery wyroki, z których podatnicy powinni się ucieszyć.
NSA w wyroku z 5 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 137/15
Chodziło o spółkę transportową świadczącą usługi głównie w innych krajach UE. W tym celu wynajmowała za granicą samochody ciężarowe i inne środki transportu. Sąd i fiskus zgodzili się, że od wynagrodzenia, które spółka płaci kontrahentom, należy potrącić podatek u źródła. Nie ma znaczenia to, że zarówno wynajem pojazdów, jak i sama usługa były świadczone za granicą. Ważne jest to, że kontrahent osiąga korzyść majątkową, wynajmując pojazdy polskiej spółce, i że to ona jest zleceniodawcą i beneficjentem tego świadczenia.
NSA w wyroku z 19 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 1577/14
Chodziło o spółkę świadczącą usługi remontowe i serwisowe poza granicami Polski. W tym celu wynajmowała ona za granicą od kontrahentów narzędzia i inne elementy zaplecza technicznego oraz sanitarnego. Sąd uznał, że od wynagrodzenia dla kontrahentów powinna potrącać podatek u źródła.
NSA w wyroku z 19 kwietnia 2016 r., sygn. akt II FSK 465/14
Chodziło o spółkę projektującą, budującą i instalującą piece przemysłowe, która miała wielu zagranicznych kontrahentów. Chcąc prawidłowo wykonać swoje usługi, musiała wynajmować za granicą urządzenia przemysłowe. Sąd uznał, że od wynagrodzenia dla kontrahentów powinna potrącić podatek u źródła.
WSA w Krakowie z 17 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 1466/15 (nieprawomocny)
Chodziło o polską spółkę, która prowadziła działalność głównie za granicą. W związku z tym zamawiała od kontrahentów usługi doradztwa dotyczące przede wszystkim perspektyw wejścia na lokalny rynek. Sąd uznał, że wynagrodzenie płatne z Polski wystarczy, aby powstał obowiązek potrącenia w naszym kraju podatku u źródła.
WSA w Poznaniu w wyroku z 2 marca 2016 r., sygn. akt I SA/Po 1229/15 (nieprawomocny)
Chodziło o spółkę świadczącą usługi doradztwa podatkowego, która zamawiała usługi doradcze poza granicami kraju. Sąd uznał, że skoro wynagrodzenie jest wypłacane z Polski, to powstał obowiązek potrącenia podatku u źródła.
NSA w wyroku z 15 grudnia 2010 r., sygn. akt II FSK 1454/09
Chodziło o polski klub koszykarski, który płacił zagranicznemu kontrahentowi za pozyskiwanie sportowców odpowiedniej klasy. To wystarczyło, aby sąd kasacyjny dostrzegł związek z Polską i nakazał potrącenie od wynagrodzenia podatku u źródła.
NSA w wyroku z 1 grudnia 2015 r., sygn. akt II FSK 2243/13
Chodziło o firmę farmaceutyczną, która zawarła umowę z Irakijczykiem; pomagał on rejestrować polskie leki na terytorium swojego kraju. Do jego obowiązków należało komunikowanie się z właściwymi ministerstwami i innymi urzędami w Iraku, składanie w imieniu spółki dokumentacji do urzędów, monitorowanie procesu rejestracji, gromadzenie wszelkiej korespondencji adresowanej do spółki itp. Jedynym związkiem z Polską było wypłacane stąd wynagrodzenie. Zdaniem fiskusa i NSA to wystarczyło, aby firma farmaceutyczna musiała pobrać 20-proc. podatek u źródła (Irakijczyk nie przedstawił certyfikatu rezydencji).
NSA w wyroku z 22 grudnia 2010 r., sygn. akt II FSK 1108/09
Chodziło o polską spółkę, która zamierzała wejść na rynek azjatycki. W tym celu zamówiła usługi doradcze u podmiotów z Hongkongu, Makao i Tajwanu. Wszystkie one służyły tylko obecności na rynkach w Azji, a jedynym związkiem z Polską było wypłacane z naszego kraju wynagrodzenie. Zdaniem fiskusa i NSA to wystarczyło, aby pobrać 20-proc. podatek u źródła (brak podpisanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i certyfikatów rezydencji zagranicznych podmiotów).
NSA w wyroku z 5 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 137/15
Chodziło o polską spółkę zajmującą się przewozem towarów na tery-torium UE. Wynajmowała do tego celu samochody ciężarowe i inne środki transportu od kontrahentów głównie z Holandii i Niemiec. Nie byli oni polskimi rezydentami podatkowymi i nie mieli w Polsce siedzib. Sąd kasacyjny uznał, że kontrahent zagraniczny osiąga korzyść majątkową, wynajmując pojazdy polskiej spółce, bo to ona jest zleceniodawcą i beneficjentem tego świadczenia. O powstaniu przychodu na terenie Polski decyduje więc miejsce wypłaty wynagrodzenia, a nie miejsce świadczenia usługi bądź jej wykorzystania.
NSA w wyroku z 21 sierpnia 2014 r., sygn. akt II FSK 2120-2121/12
Chodziło o znaną polską piosenkarkę, która zamierzała wydać w 2008 r. płytę w Stanach Zjednoczonych. W tym celu zawarła trzy umowy z amerykańskimi firmami. Kontrahenci zapewnili jej konsultację muzyczną oraz podjęli wstępne działania zmierzające do zwiększenia w przyszłości dystrybucji płyty. Do tego przygotowali profesjonalną stronę internetową celebrytki oraz zapewnili jej pomoc prawną. Wszystkie te usługi zostały wykonane, ale mimo to płyta nie została wydana. Piosenkarka zapłaciła wynagrodzenie za wykonane usługi. Nie otrzymała jednak od kontrahentów certyfikatu rezydencji. W związku z tym, zgodnie z wyrokiem NSA, musiała potrącić wynagrodzenie podatku u źródła według stawki 20 proc.
NSA w wyrokach z 16 grudnia 2015, sygn. akt II FSK 2872/13, II FSK 2955/13, II FSK 3179/13, II FSK 3054/13
Chodziło o spółkę, która w celu realizacji inwestycji w Belgii wynajmowała tam samochody. Sąd uznał, że od wynagrodzenia dla kontrahentów powinna potrącać podatek u źródła. Stawka to 5 proc., zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania (belgijski kontrahent przesłał certyfikat rezydencji).
NSA w wyroku z 7 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 554/16
Chodziło o centrum nauki finansujące stypendia badawcze i naukowe zagranicznym ekspertom. W miejscu swojego zamieszkania sporządzali oni dla polskiej instytucji ekspertyzy. Sąd kasacyjny uznał, że od wypłacanego za granicę wynagrodzenia nie trzeba potrącać podatku u źródła. Usługa nie została wykonana w naszym kraju, a przepisy nie nakazują potrącać daniny tylko dlatego, że z usługi skorzysta polski podmiot.
NSA w wyrokach z 7 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 227/16, II FSK 254/16
Chodziło o spółkę sprzedającą aparaty fotograficzne do Czech. Jeśli kontrahenci nie płacili za towary, to była zmuszona wynajmować za granicą usługi doradztwa prawnego w tamtejszych kancelariach. Sąd kasacyjny uznał, że od wynagrodzenia wypłacanego kancelariom nie trzeba potrącać podatku u źródła. Usługa nie została wykonana w naszym kraju, a przepisy nie nakazują potrącać daniny tylko dlatego, że skorzysta z niej polski podmiot.
NSA w wyroku z 7 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 49/16
Chodziło o polską firmę, która potrąciła podatek u źródła od wynagrodzenia wypłacanego kolumbijskiej spółce za usługę badania tamtejszego rynku. Potem chciała zwrotu nadpłaty daniny, uznając, że nie miała takiego obowiązku. Fiskus i sąd pierwszej instancji uznali, że podatku oddawać nie trzeba. Innego zdania był sąd kasacyjny, który zgodził się, że od wynagrodzenia wypłacanego kolumbijskiej spółce nie trzeba było potrącać podatku. Usługa nie została wykonana w naszym kraju, a przepisy nie nakazują potrącać daniny tylko dlatego, że skorzysta z niej polski podmiot.
NSA w wyrokach z 8 grudnia 2015 r., sygn. akt II FSK 2520/13, II FSK 2812/13
Chodziło o polską spółkę należącą do międzynarodowej grupy kapitałowej prowadzącej działalność handlową w wielobranżowych hipermarketach. Spółka zamawiała w Indiach m.in. usługi księgowe i doradcze. Wszystkie one służyły jednak działalności w Azji, a nie w Polsce. To przekonało NSA o tym, żeby spółka nie pobierała podatku u źródła.
NSA w wyroku z 4 lipca 2013 r., sygn. akt II FSK 2200/11
Chodziło o polską spółkę prowadzącą inwestycję w wielu krajach byłego ZSRR. Zamawiała ona w tym celu m.in. usługi doradcze od podmiotów z Ukrainy i Rosji. Wszystkie one były wykorzystywane tylko za granicą. NSA potwierdził, że w takiej sytuacji od wynagrodzenia wypłacanego podmiotom z Ukrainy i Rosji nie trzeba potrącać podatku u źródła.
NSA w wyroku z 4 marca 2015 r., sygn. akt II FSK 333/13
Chodziło o polską spółkę wynajmującą samochody osobowe na terenie Niemiec. Były one wykorzystywane tylko za granicą, dla celów wykonywanych tam usług.
Sąd kasacyjny przyznał, że skoro taka usługa nie ma żadnego związku z Polską, to nie trzeba w naszym kraju potrącać podatku u źródła.
NSA w wyroku z 13 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 2884/11
Chodziło o polską spółkę zamawiającą za granicą usługi tłumaczenia. Były one wykonywane poza Polską i służyły przede wszystkim działalności prowadzonej poza granicami naszego kraju. To przekonało sąd kasacyjny, że od wynagrodzenia nie trzeba potrącać podatku u źródła.
NSA w wyroku z 5 listopada 2009 r., sygn. akt II FSK 2194/08
Chodziło o spółkę zamawiającą usługi doradcze poza granicami Polski. Zleciła ona opracowanie strategii, która pozwoliłaby jej na eksploatację złóż minerałów za granicą. Sąd kasacyjny uznał, że od wynagrodzenia nie trzeba potrącać podatku u źródła.
NSA w wyroku z 23 kwietnia 2010 r., sygn. akt II FSK 2144/08
Chodziło o spółkę, która zawarła z rezydentem Puerto Rico umowę pośrednictwa w dostawie towarów. Kontrahent był odpowiedzialny za pozyskanie klientów dla polskiej firmy za granicą. Sąd kasacyjny uznał, że od wynagrodzenia wypłacanego za granicą nie trzeba potrącać podatku u źródła.
WSA w Krakowie w wyroku z 28 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 530/14 (nieprawomocny)
Chodziło o spółkę, która zamierzała przystąpić do przetargu i w razie wygranej realizować projekt pomocowy przeznaczony dla Turcji. Wtedy też zatrudniłaby zagranicznych pracowników, którzy wykonywaliby swoje obowiązki tylko i wyłącznie poza Polską. WSA uznał, że o opodatkowaniu dochodów nierezydentów decyduje źródło pochodzenia dochodów, które musi być umiejscowione na terytorium Polski.
WSA w Poznaniu w wyroku z 23 października 2015 r., sygn. akt I SA/Po 1349/15 (nieprawomocny)
Chodziło o spółkę świadczącą usługi doradztwa podatkowego, która zamawiała poza krajem usługi konsultingowe (przede wszystkim prawne). Doradztwo służyło działalności inwestycyjnej poza granicami Polski. To przekonało WSA, że od wynagrodzenia wypłacanego za granicę nie trzeba potrącać podatku u źródła.