Czy zmiana umowy spółki osobowej w zakresie udziału w zyskach będzie miała wpływ na wysokość zaliczek na podatek odprowadzony przez wspólnika przed tą zmianą? Czy jeżeli doszło do niej po zakończeniu roku obrotowego i w jej wyniku zwiększył się udział wspólnika w zysku spółki z mocą od początku roku, to wspólnik będzie zobowiązany do korekty zaliczek na podatek dochodowy oraz zapłaty odsetek za zwłokę?
Podatnicy często decydują się zmienić proporcję podziału zysku w spółkach osobowych. Przepisy kodeksu spółek handlowych nie przewidują w tym zakresie żadnych szczególnych obostrzeń, a co za tym idzie od strony prawnej operacja taka nie budzi kontrowersji. Pojawiają się jednak pytania natury podatkowej.
Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych: „utrata bytu prawnego zaliczek nie jest przeszkodą do naliczenia odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy w należytej wysokości” (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 lipca 2015 r., nr IBPB-1-1/4511-68/15/KB).
Podejście to wydaje się błędne. Zmiana umowy spółki, powodująca zmianę proporcji udziału w zysku wspólników, nie może wpływać na wysokość już obliczonych i odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy. Nie można mówić o odsetkach za zwłokę w sytuacji, gdy zaliczki na podatek dochodowy były uregulowane w ustawowym terminie i według regulacji obowiązujących w dniu ich kalkulacji oraz zapłaty. Rozliczenie zaliczek na podatek może odbywać się tylko do końca roku podatkowego, a zaliczka na podatek traci swój byt prawny z jego końcem, przekształcając się w zobowiązanie podatkowe.
ikona lupy />
Piotr Liss doradca podatkowy i partner w RSM Poland / Dziennik Gazeta Prawna
Potwierdzają to orzeczenia NSA, w tym z: 24 czerwca 2016 r. (sygn. akt II FSK 1552/14), z 8 czerwca 2016 r. (sygn. akt II FSK 1407/14) oraz 11 czerwca 2015 r. (sygn. akt II FSK 1521/13). W tym ostatnim sąd stwierdził: „Zmiana umowy spółki dokonana w trakcie roku podatkowego, nawet jeżeli zmienia te proporcje [udział w zysku] od jego początku, nie powoduje, że za poszczególne miesiące roku podatkowego, do dnia podjęcia uchwały, wspólnikowi przypadał z udziału w spółce osobowej większy dochód, niż wynikał ze zgłoszonych deklaracji podatkowych na zaliczki”.