Organizator koncertów, który z własnej kieszeni opłaca za muzyków dodatkowe koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia, musi potrącić z tego tytułu zaliczki na PIT – wyjaśnił dyrektor katowickiej izby. Podkreślił, że nie są to wydatki niezbędne do organizacji imprezy. Pokryją one jedynie osobiste potrzeby artystów.Pytanie zadała samorządowa instytucja organizująca liczne imprezy kulturalne. Zaprasza na nie artystów, z którymi zawiera umowy o dzieło. Niezależnie od wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich i za sam występ, pokrywa też koszty zakwaterowania artystów, ich wyżywienia, przyjazdu i transportu lokalnego. Opłaca także catering podczas imprezy.
Instytucja uważała, że takie dodatkowe świadczenia nie są opodatkowanym przychodem artystów z nieodpłatnych świadczeń. Stwierdziła, że w świetle wyroku TK z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) opodatkowane mogłoby być tylko takie świadczenie, które zostałoby spełnione w interesie pracownika, za jego zgodą i byłoby wymierne. Tymczasem pokrycie wszystkich dodatkowych kosztów pozostaje w interesie organizatora, a nie artysty – argumentowała instytucja.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zgodził się z nią tylko częściowo. Potwierdził, że przychodem artystów nie jest catering. Skorzystają z niego bowiem wszyscy chętni i nie można każdemu z nich z osobna przypisać przychodu. Co innego jednak pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu. Zdaniem organu sfinansowanie tych wydatków nie jest niezbędne do prawidłowego wykonania świadczenia. Pozwala im jedynie zaoszczędzić pieniądze, które musieliby wydać sami.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 czerwca 2016 r., nr IBPB-2-1/4511-315/16/PM.