Pytanie zadała samorządowa instytucja organizująca liczne imprezy kulturalne. Zaprasza na nie artystów, z którymi zawiera umowy o dzieło. Niezależnie od wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich i za sam występ, pokrywa też koszty zakwaterowania artystów, ich wyżywienia, przyjazdu i transportu lokalnego. Opłaca także catering podczas imprezy.

Instytucja uważała, że takie dodatkowe świadczenia nie są opodatkowanym przychodem artystów z nieodpłatnych świadczeń. Stwierdziła, że w świetle wyroku TK z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) opodatkowane mogłoby być tylko takie świadczenie, które zostałoby spełnione w interesie pracownika, za jego zgodą i byłoby wymierne. Tymczasem pokrycie wszystkich dodatkowych kosztów pozostaje w interesie organizatora, a nie artysty – argumentowała instytucja.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zgodził się z nią tylko częściowo. Potwierdził, że przychodem artystów nie jest catering. Skorzystają z niego bowiem wszyscy chętni i nie można każdemu z nich z osobna przypisać przychodu. Co innego jednak pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu. Zdaniem organu sfinansowanie tych wydatków nie jest niezbędne do prawidłowego wykonania świadczenia. Pozwala im jedynie zaoszczędzić pieniądze, które musieliby wydać sami.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 czerwca 2016 r., nr IBPB-2-1/4511-315/16/PM.

Polecany produkt: Rachunkowość 2016 >>