Interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej uczą, aby przed utworzeniem fundacji rodzinnej dobrze przemyśleć tę decyzję. Nie opłaca się bowiem zakładać fundacji rodzinnej, jeżeli ma ona służyć jedynie do redystrybuowania na rzecz spadkobierców pieniędzy wniesionych przez fundatora.

Jeżeli bowiem fundator wpłaci pieniądze i będzie chciał je wypłacać najbliższym poprzez fundację, to trzeba będzie zapłacić 15-proc. CIT. Potwierdzają to interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 grudnia 2023 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.528.2023.1.AW), z 24 sierpnia 2023 r. (0111-KDIB1-2.4010.173.2023.1. DP), z 19 lipca 2023 r. (0111-KDIB1-2.4010.172.2023.2.DP). Do takiej wykładni przychylił się też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w nieprawomocnym wyrku z 28 listopada 2023 r. (sygn. akt I SA/Łd 737/23). Gdyby natomiast przekazał pieniądze w darowiźnie, podatku by nie było.

Fiskus idzie jednak o krok dalej i uważa, że 15-proc. CIT należy się również od środków wypłaconych w razie likwidacji fundacji. Twierdzi, że nie ma tu zastosowania wyłączenie z art. 24q ust. 3 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem w przypadku rozwiązania fundacji rodzinnej przychód odpowiadający wartości mienia pomniejsza się o wartość podatkową mienia wniesionego przez fundatora. Jednak zdaniem fiskusa wniesione do fundacji pieniądze (bez względu na to, czy zostały przeznaczone na fundusz założycielski, czy przekazane w trakcie funkcjonowania fundacji) nie mogą stanowić wartości podatkowej mienia, o którą pomniejsza się wartość przychodu.

Z taką wykładnią natomiast WSA w Łodzi się nie zgodził w nieprawomocnym wyroku z 28 listopada 2023 r. (I SA/Łd 768/23). Stwierdził, że celem ustawodawcy było, aby przy likwidacji fundacji wyłączyć z opodatkowania to, co zostało do niej wniesione, więc również środki pieniężne, a nie tylko majątek trwały.

Z wyroków WSA w Łodzi wynika więc, że dopóki fundacja rodzinna istnieje, dopóty pieniądze wypłacane z wniesionego do niej wkładu są opodatkowane 15-proc. CIT. Będą natomiast zwolnione z podatku, gdy fundacja zostanie zlikwidowana.