Sprzedaż glikolu i gliceryny w miejscach oferujących np. wyroby tytoniowe i płyny do e-papierosów może świadczyć o przeznaczeniu tych substancji do wykorzystania w papierosie elektronicznym – potwierdził minister finansów w interpretacji ogólnej.

Chodzi o obowiązujący od 1 stycznia 2023 r. art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z tym przepisem płyn do papierosów elektronicznych to: „roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym baza do tego roztworu zawierająca glikol lub glicerynę, przy czym roztwór uważa się za przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, gdy jest używany albo ze względu na jego skład i właściwości fizykochemiczne może być użyty w papierosach elektronicznych, bez względu na miejsce jego sprzedaży bądź oferowania na sprzedaż”.

Wykładnia językowa tego przepisu prowadzi do wniosku, że płynem do e-papierosów jest zarówno roztwór, jak również baza do tego roztworu, która zawiera glikol lub glicerynę – wyjaśnił minister w interpretacji ogólnej. Dodał, że glikol i gliceryna mogą samodzielnie stanowić bazę do tego roztworu. O klasyfikacji danego wyrobu (roztwór, baza, glikol, gliceryna) jako płynu do papierosów elektronicznych decyduje bowiem jego przeznaczenie. Jeżeli przeznaczeniem jest wykorzystanie w e-papierosie, to dany produkt stanowi wyrób akcyzowy

Nie dla producentów…

Przypomnijmy, że definicja ta od początku budziła liczne wątpliwości. Producenci gliceryny i glikolu obawiali się, że będą musieli płacić od nich akcyzę. W grudniu 2022 r. Ministerstwo Finansów uspokajało w komunikacie, że nie będzie opodatkowana sama gliceryna lub glikol ani ich użycie np. w branżach farmaceutycznej, kosmetycznej, budowlanej, motoryzacyjnej. Informowaliśmy o tym w artykule „Producenci glikolu i gliceryny nie zapłacą akcyzy” (DGP nr 235/2022).

Podobnie tłumaczy to obecnie minister finansów w interpretacji ogólnej. Potwierdził w niej, że „co do zasady sprzedaż bądź oferowanie na sprzedaż glikolu lub gliceryny, jeżeli nie są przeznaczone do użycia w papierosach elektronicznych, nie wskazuje na ich przeznaczenie akcyzowe, tj. do wykorzystania w papierosach elektronicznych i w takiej sytuacji ich produkcja i magazynowanie nie podlega rygorom ustawy o podatku akcyzowym”.

Według ministra, biorąc pod uwagę wiele możliwych zastosowań glikolu i gliceryny, nie można z góry uznać, że sprzedawane np. w aptece czy w sklepie z artykułami chemicznymi są przeznaczone do wykorzystania w papierosach elektronicznych. Podobnie jest z glikolem i gliceryną znajdującymi się u ich wytwórcy.

Miejsce sprzedaży

Dla uznania, że mogą być one użyte w papierosach elektronicznych, wystarczające będzie powiązanie ich z miejscem sprzedaży bądź oferowania na sprzedaż – wyjaśnił minister. Jako przykład podał wyspecjalizowane sklepy i punkty sprzedaży, gdzie oferowane są wyroby tytoniowe, płyny do papierosów elektronicznych, wyroby nowatorskie i ich substytuty lub urządzenia i akcesoria do używania tych wyrobów akcyzowych.

Skład i właściwości fizykochemiczne glikolu i gliceryny dają podstawę do przyjęcia, że wyroby te, oferowane do sprzedaży w takich wyspecjalizowanych sklepach i punktach sprzedaży, są przeznaczone do użycia w papierosach elektronicznych – wyjaśnił minister.

Dodał, że w przypadku wprowadzenia glikolu lub gliceryny do składu podatkowego produkującego płyn do papierosów elektronicznych, „dopiero moment ich wydania do produkcji, o której mowa w art. 99b ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, zmaterializuje ich przeznaczenie do wykorzystania w papierosach elektronicznych (por. wyrok Naczelny Sąd Administracyjny z 28 września 2022 r., sygn. akt I FSK 354/22)”. ©℗