Ustawa o rachunkowości określa terminy, w których spółki muszą zatwierdzić sprawozdanie finansowe. Firmy, które tworzą jednostkowe sprawozdanie finansowe, muszą wykonać ten obowiązek w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Wątpliwości pojawiają się, gdy ostatnim dniem terminu jest odpowiednio sobota lub niedziela.

W tym roku 30 czerwca to niedziela. Pojawiają się pytania:

  • czy termin wypełnienia tego obowiązku przesuwa się na poniedziałek?
  • czy jest to termin jednostronnie zamknięty i nie ulega przesunięciu?

W odpowiedzi na takie pytania DGP Ministerstwo Finansów (stanowisko z 19 czerwca br.) wskazało, że w przypadku gdy określony w art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, jednostki powinny dopełnić obowiązku zatwierdzenia sprawozdania finansowego do ostatniego dnia obowiązującego terminu. Resort wyjaśnia, że „termin ten, jako ustawowy termin prawa materialnego, nie podlega przedłużeniu w sytuacji gdy jego upływ wypada na dzień ustawowo wolny od pracy”. ©℗