Instytucja pożyczkowa zapłaci daninę od niektórych instytucji finansowych już w miesiącu, gdy spełniła definicję jej podatnika, a nie kiedy udzieliła pierwszej pożyczki – wyjaśnił dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.
Chodziło o spółkę, która kupiła 29 lutego 2016 r. przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego od innej spółki.
Celem było spełnienie wymagań zapisanych w art. 59a ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, który nakazuje instytucjom pożyczkowym prowadzić działalność tylko w formie spółki z o.o. bądź akcyjnej. Tego dnia wartość aktywów spółki przekroczyła 200 mln zł i tym samym spółka spełniła definicję podatnika daniny od niektórych instytucji finansowych, zapisaną w art. 4 pkt 9 ustawy o tym podatku.
Pierwszej pożyczki spółka udzieliła dopiero 1 marca 2016 r. Sądziła, że w związku z tym deklarację FIN-1 powinna złożyć dopiero za marzec, a nie za luty, kiedy została podatnikiem.
Innego zdania był jednak dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Wyjaśnił, że skoro spółka była podatnikiem już w dniu nabycia przedsiębiorstwa, czyli 29 lutego 2016 r., to powinna złożyć deklarację i zapłacić ewentualny podatek już za luty.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 czerwca 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-372/16/AP.