Właściciele podziemnych miejsc parkingowych w budynkach mieszkalnych będą od 2025 r. płacić podatek od nieruchomości według tej samej stawki – takiej jak dla mieszkania, niezależnie, czy mają dwie odrębne księgi wieczyste, czy tylko jedną.

Na tę zmianę czeka wielu podatników, którzy w tym samym bloku (lub sąsiednim) mają mieszkanie i miejsce postojowe w garażu podziemnym. Obecnie ci, którzy na mieszkanie i miejsce garażowe mają odrębne księgi wieczyste, muszą płacić od garażu podatek według dziesięciokrotnie wyższej stawki niż od mieszkania. Ten sam problem mają właściciele udziałów w garażu wielostanowiskowym, który stanowi odrębny lokal.

Planowana przez Ministerstwo Finansów zmiana wynika z opublikowanego właśnie projektu nowelizacji ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej.

Co się zmieni

Projekt zakłada dodanie w art. 1a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nowego ustępu 2c. Zgodnie z nim za część mieszkalną budynku będzie uznawany również garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym i będzie się do niego stosować stawkę właściwą dla budynków i ich części mieszkalnych. Jest ona określona w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy (stawka maksymalna), przy czym co roku jest ona waloryzowana. Przykładowo w 2024 r. wynosi 1,15 zł za 1 mkw.

Dla porównania, obecnie za miejsce postojowe z odrębną księgą wieczystą trzeba płacić podatek według stawki wskazanej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy, czyli właściwej dla pozostałych budynków i ich części. Jest ona dziesięciokrotnie wyższa niż stawka podatku od mieszkania, w 2024 r. wynosi 11,17 zł za 1 mkw.

Zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r.

Gminy chciały więcej

Z czego wynikała dotychczas tak ogromna różnica? Gminy przez lata uważały, że garaż stanowiący odrębną własność (z oddzielną księgą wieczystą) stanowi samodzielny lokal (o funkcji użytkowej) i nie może być uznany za część składową budynku mieszkalnego (co pozwoliłoby na zastosowanie niższej stawki podatku). W związku z tym nie chciały do nich stosować art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy.

Zmiana będzie korzystna dla właścicieli miejsc postojowych w budynkach mieszkalnych. Natomiast dla właścicieli garaży wolnostojących oraz dla przedsiębiorców powinna pozostać co do zasady neutralna

Co więcej, 27 lutego 2012 r. zapadła niekorzystna dla podatników uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II FPS 4/11). Z niej również wynikało, że garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega wyższemu opodatkowaniu – według stawki przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy. W konsekwencji sądy administracyjne miały związane ręce i musiały orzekać na niekorzyść podatników. W świetle art. 269 par. 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1634) uchwała NSA ma dla nich moc wiążącą.

Rozstrzygnął trybunał

Ostatecznie sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Ten orzekł 18 października 2023 r. (SK 23/19) pomyślnie dla podatników – że zróżnicowanie opodatkowania miejsc postojowych jest niekonstytucyjne.

Przypomnijmy, że skargę do trybunału złożyli małżonkowie, którzy kupili udział w garażu wielostanowiskowym w tym samym budynku, w którym znajduje się ich mieszkanie. Byli zaskoczeni, że muszą płacić wyższy podatek tylko dlatego, że garaż ma odrębną księgę. Po batalii z gminą i po uzyskaniu niekorzystnych rozstrzygnięć sądów administracyjnych złożyli skargę konstytucyjną. Uznali bowiem, że przepisy są niesprawiedliwe, na co zresztą zwrócił uwagę sam NSA w swojej uchwale z 27 lutego 2012 r. Stwierdził bowiem, że „nieuzasadnione (niesprawiedliwe) jest, aby właściciel domu o powierzchni 300 mkw. płacił niższą stawkę za garaż znajdujący się w bryle domu jednorodzinnego niż właściciel lokalu mieszkalnego np. o powierzchni 40 mkw., który jest jednocześnie właścicielem garażu stanowiącego odrębną nieruchomość”.

– NSA nie zauważył nasuwającego się wniosku, iż przepisy, które taką niesprawiedliwość tworzą, mogą być niezgodne z Konstytucją RP – podkreślali małżonkowie.

Dostrzegł to natomiast Trybunał Konstytucyjny i uznał przepis za niekonstytucyjny. Orzekł, że nie ma uzasadnienia dla różnego opodatkowania w zależności od tego, czy podatnik posiada miejsce w garażu stanowiącym odrębną własność w budynku wielomieszkaniowym, czy miejsce postojowe przynależne do lokalu mieszkalnego.

Trybunał odroczył jednak utratę mocy zakwestionowanego przepisu – do 1 stycznia 2025 r. Dlatego projektowana nowelizacja zacznie obowiązywać od przyszłego roku.

Garaże wolnostojące

– Projekt nowelizacji zakłada stawkę podatku od wszystkich miejsc garażowych w budynkach mieszkalnych na tym samym, niższym poziomie – potwierdza Daniel Panek, starszy menedżer w CRIDO.

Zwraca natomiast uwagę na to, że zmiana nie powinna wpłynąć na opodatkowanie garaży wolnostojących.

– Te, w zależności od konstrukcji, będą mogły zostać uznane za budynki opodatkowane inną stawką niż miejsca garażowe w budynkach mieszkalnych lub za budowle, jeżeli będą związane z działalnością gospodarczą – tłumaczy Daniel Panek.

Podsumowuje więc, że zmiana w tym zakresie będzie korzystna dla właścicieli miejsc postojowych w budynkach mieszkalnych, natomiast dla właścicieli garaży wolnostojących oraz dla przedsiębiorców powinna pozostać co do zasady neutralna.©℗