Stawką tą objęci mają być także podatnicy rozpoczynjący działalność, pod warunkami określonymi w projekcie. Projektowane rozwiązanie miałoby wejść w życie od 1 stycznia 2017 r.