Od początku 2025 r. nie będzie wątpliwości, że podatek od wpłat internautów za dostęp do usług artystycznych, rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych itp. powinien być płacony w kraju konsumenta.

Dobra nowina czeka też małe firmy, które mają siedzibę w innym państwie Unii Europejskiej. Będą bowiem mogły skorzystać w naszym kraju ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Jego roczny limit wynosi obecnie 200 tys. zł, ale według planów resortu finansów miałby wzrosnąć w przyszłym roku do 240 tys. zł.

Zmiany w tym zakresie zakłada projekt nowelizacji ustawy o VAT i niektórych innych ustaw, którego założenia zostały opublikowane w rządowym wykazie prac legislacyjnych. Rząd planuje przyjąć nowelizację jeszcze w III kw. br., aby weszła ona w życie 1 stycznia 2025 r. Z taką datą powinny bowiem zostać wdrożone niektóre zmiany przewidziane przez unijne dyrektywy podatkowe nr 2020/285 i 2022/542.

Na czym mają polegać zmiany? Przypomnijmy, że małe unijne firmy, które prowadzą działalność gospodarczą za granicą, nie mogą obecnie korzystać z obowiązującego w danym kraju zwolnienia podmiotowego z VAT. Muszą więc rozliczać podatek już od pierwszej sprzedaży dokonanej np. na terytorium Polski.

Takie zasady obowiązywały w całej UE i powodowały niepotrzebną biurokrację po stronie małych i średnich firm prowadzących działalność transgraniczną. To właśnie miała zmienić dyrektywa 2020/285. Od początku przyszłego roku najmniejsze firmy z siedzibą w innym kraju UE będą mogły się rozliczać jak firmy polskie, a więc skorzystają ze zwolnienia podmiotowego według obowiązującego krajowego limitu. Będą przy tym musiały jednak również przestrzegać limitu ogólnounijnego w wysokości 100 tys. euro. O zmianach, które wprowadzi dyrektywa 2022/542, pisaliśmy szerzej w artykule „VAT od internetowego streamingu. Szykuje się duża zmiana” (DGP nr 230/2023).

Wskazaliśmy wtedy na wątpliwości, które są związane z obecnymi regułami opodatkowania usług wirtualnego wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe itp. Podatek rozlicza się obecnie w kraju, gdzie odbywa się impreza. Od przyszłego roku dostawcy usług streamingowych świadczonych na rzecz konsumentów będą naliczać VAT według stawki obowiązującej w kraju nabywcy usługi.

W życie wejdą także zmiany dotyczące procedury szczególnej związanej z dostawą dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków. Do ich dostawy ma mieć zastosowanie 23-proc. stawka podstawowa VAT, niezależnie od stawki, która obowiązuje przy analogicznej transakcji opodatkowanej według zasad ogólnych. ©℗