Przedsiębiorca, który w zamian za prowizję promowałby w internecie produkty lub usługi innych firm, powinien płacić 15-proc. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w niedawnej interpretacji indywidualnej.

Głównym argumentem fiskusa okazała się klasyfikacja statystyczna usług świadczonych przez przedsiębiorcę. Należą one do grupowania 73 w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), które obejmuje szeroko pojętą reklamę, badanie rynku i opinii publicznej. Usługi afiliacyjne są więc opodatkowane 15-proc. daniną na podstawie art. 12 pkt 2 lit. o ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 776 ze zm.). Chodzi bowiem o „pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w internecie”.

W interpretacjach indywidualnych wydawanych w przeszłości fiskus zgadzał się, aby przedsiębiorcy świadczący usługi afiliacyjne płacili 8,5-proc. ryczałt. Potwierdzają to np. interpretacje dyrektora KIS z 21 lutego 2022 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.1209.2021.2.ID) i z 25 lutego 2022 r. (0115-KDIT1. 4011.862.2021.2.MK).

Nie oznacza to jednak, że nastąpiła zmiana stanowiska na mniej korzystne. Przedsiębiorcy inaczej klasyfikowali wtedy swoje usługi i twierdzili, że to oni sami sprzedają czas i miejsce na cele reklamowe w internecie. Taka usługa jest zaliczana do innego działu PKWiU (dział 63), a to uzasadniało inną wykładnię. Błędna klasyfikacja, czyli element stanu faktycznego podawanego we wnioskach, oznacza, że interpretacja nie chroni przedsiębiorcy podczas kontroli.

W najnowszej interpretacji chodziło o przedsiębiorcę, który planował zająć się świadczeniem usług afiliacyjnych. Stworzyłby serwis internetowy, w którym promowałby produkty lub usługi innych firm w zamian za prowizję. Generowałby linki afiliacyjne z kodem śledzenia. Jeśli kupujący zamówiłby towar lub usługę, korzystając z linku, przedsiębiorcy przysługiwałaby część zapłaconej ceny. We wniosku o interpretację przedsiębiorca twierdził, że od przychodów z tego tytułu będzie mógł płacić 8,5-proc. ryczałt. Na poparcie przywołał korzystne interpretacje indywidualne. W odpowiedzi na dodatkowe pytania dyrektora KIS przyznał jednak, że jego usługa powinna być klasyfikowana do działu PKWiU 73.

Dyrektor KIS nie zgodził się w związku z tym, aby przedsiębiorca płacił 8,5-proc. ryczałt. Uznał, że właściwa będzie 15-proc. stawka.©℗