Spółka gminna, która odpłatnie udostępnia lokalne boiska piłkarskie zainteresowanym osobom fizycznym bądź klubom sportowym, świadczy w ten sposób usługę obłożoną 8-proc. stawką VAT – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w niedawnej wiążącej informacji stawkowej.

Zmienił w ten sposób jako organ odwoławczy swoje poprzednie stanowisko, które zaprezentował w WIS wydanej 20 lutego br.

Chodziło o spółkę miejską powołaną, aby realizować gminne zadania własne z zakresu sportu i rekreacji. Spółka była właścicielem boisk piłkarskich położonych zarówno w hali, jak i na zewnątrz. Udostępniała je osobom fizycznym i klubom sportowym na podstawie umowy. Odpłatność za usługę stanowiła iloczyn liczby godzin udostępnienia boiska oraz stawki za godzinę i była pobierana z góry. We wniosku o wydanie WIS spółka przekonywała, że wynagrodzenie za świadczoną przez nią usługę powinno być powiększane o 8 proc. VAT. Argumentowała, że udostępnianie należących do niej boisk należałoby zaklasyfikować do grupowania PKWiU 93.11.10.0 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”. Podobne usługi podlegają zaś 8-proc. stawce podatku na podstawie pozycji 55 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Wskazała również, że dodatkową podstawą prawną dla stosowania preferencji byłaby pozycja 68 załącznika nr 3, gdzie jest mowa o „Pozostałych usługach związanych z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu – bez względu na symbol PKWiU”. Spółka podkreślała, że pojęcie wstępu należy rozumieć szeroko i że dotyczy ono również udostępnienia obiektu na zasadzie wykupienia wstępu przez podmiot gospodarczy czy zainteresowane osoby fizyczne.

Dyrektor KIS pierwotnie nie dał się jednak przekonać i uznał, że spółka powinna była doliczać do swojego wynagrodzenia 23 proc. VAT. Zdaniem fiskusa nie świadczy ona bowiem usługi wstępu rozumianego jako „możliwość wejścia gdzieś” czy „prawo uczestniczenia w czymś”. Nie jest to też usługa związana z działalnością obiektów sportowych, czyli np. organizacja imprez sportowych na posiadanych obiektach sportowych, udostępnianie obiektu sportowego na zasadzie wykupienia wstępu czy usługi prowadzenia nauki określonej dyscypliny sportowej przez pracowników zatrudnionych przez właściciela obiektu sportowego. Zdaniem dyrektora KIS spółka zajmuje się raczej najmem nieruchomości, czyli usługą związaną z obsługą rynku nieruchomości, której nie dotyczą jakiekolwiek preferencje na gruncie VAT.

Gdy spółka złożyła odwołanie od niekorzystnej dla niej WIS, dyrektor KIS zmienił stanowisko i uchylił poprzednią decyzję. W nowej wiążącej informacji stawkowej zgodził się z argumentacją spółki i przyznał, że świadczona przez nią usługa powinna korzystać z preferencji na podstawie pozycji 55 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Przywołał wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 stycznia 2015 r. (sygn. C-55/14), z którego wynika, iż „podstawową cechą charakterystyczną pojęcia najmu nieruchomości jest przyznanie jednej z umawiających się stron, na uzgodniony czas i za wynagrodzeniem, prawa do zajmowania nieruchomości w taki sposób, jakby była ona jej właścicielem, i z wyłączeniem innych osób z korzystania z takiego prawa”.

W tym przypadku, jak dodał, nie ma o tym mowy, bo dochodzi do czasowego udostępnienia boiska piłkarskiego na podstawie umowy. Usługa jest związana z działalnością sportową, pomaga w propagowaniu zdrowego trybu życia, a więc realizuje cel zakładany przez ustawodawcę. Powinna zatem korzystać z 8-proc. VAT, tak jak sugerowała spółka – pod sumował dyrektor KIS. ©℗