Już za niespełna miesiąc sprawy w II instancji dotyczące wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji akcyzowych (WIA), wiążących informacji o pochodzeniu (WIP) i wiążących informacji taryfowych (WIT) będą załatwiane tylko elektronicznie – przypomniało Ministerstwo Finansów w opublikowanym komunikacie.

Wszystkie te informacje wydaje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Już teraz można wystąpić o te informacje tylko elektronicznie. Wnioski o wydanie WIS składa się przez konto podatnika w e-Urzędzie Skarbowym, natomiast wnioski o WIA, WIP i WIT – przez portal PUESC. Od 1 lipca 2024 r. w ten sam sposób będzie trzeba załatwiać także inne sprawy, czyli składać:

  • odwołania, zażalenia oraz wszystkie inne pisma w toku postępowania w zakresie WIS przez konto w serwisie e-US,
  • odwołania, zażalenia oraz wnioski o zmianę, uchylenie, przedłużenie ważności WIA i wszystkie inne pisma w toku postępowania w zakresie WIA przez konto na PUESC,
  • odwołania oraz wszystkie inne pisma w toku postępowania w zakresie WIT i WIP przez konto na PUESC.

Resort podkreśla, że złożenie pisma w sprawie WIS, WIA, WIP i WIT w innej formie będzie nieskuteczne.

MF podkreśla, że również organ będzie doręczał korespondencję elektronicznie:

  • w e-Urzędzie Skarbowym – w zakresie WIS,
  • na PUESC – w vzakresie WIA, WIP i WIT.

Zmiany w sposobie załatwiania spraw nie dotyczą interpretacji podatkowych, które również są wydawane przez dyrektora KIS. Pisma z tym związane (w tym wniosek o wydanie interpretacji) nadal będzie można składać zarówno na papierze, jak i elektronicznie. ©℗