Sprawdź, czy założenie fundacji rodzinnej jest ryzykowne podatkowo. Przedstawiamy stanowisko Szefa KAS.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał kolejną opinię zabezpieczającą dotyczącą fundacji rodzinnych. Szef KAS rozstrzygał wątpliwości podatników, co tego czy ze względu na to, że fundacja rodzinna oraz wypłaty do jej beneficjentów korzystają z preferencyjnych zasad opodatkowania, fiskus może w jej przypadku zastosować klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania?

Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał już dwie opinie zabezpieczające dotyczące fundacji rodzinnej. Wynika z nich, że założyciele fundacji rodzinnych nie muszą się bać, że zastosowana wobec nich zostanie klauzula przeciw unikaniu opodatkowania. Tym samym nawet jeśli jedną z przyczyn założenia fundacji rodzinnej jest chęć fundatora uzyskania podatkowych korzyści, to nie oznacza że fiskus sięgnie po tą klauzulę. Przypominamy, że czynności prawne do których zastosowano klauzulę, nie skutkują osiągnięciem korzyści podatkowych, z uwagi na to że sposób działania podatnika był sztuczny (tzn. był podyktowany tylko chęcią uniknięcia opodatkowania). W opiniach zabezpieczających Szef KAS podkreśla, że sam fakt umiejscowienia przez ustawodawcę fundacji rodzinnej w katalogu podmiotów zwolnionych z CIT, nie oznacza przecież że od jej dochodów ostatecznie nie zostanie zapłacony podatek dochodowy. Fundacje rodzinne płacą przecież podatek dochodowy w momencie dystrybucji swoich dochodów do beneficjentów i m.in. podatek minimalny od przychodów z budynków.

Zdaniem Szefa KAS, jeśli u fundatora istnieją nie tylko podatkowe, ale także i inne przyczyny powołania fundacji rodzinnej i przeniesienia do niej majątku to nie można mówić o tym że jego działanie było sztuczne. Cele założenia fundacji rodzinnych to także zabezpieczenie sukcesji oraz uregulowanie zasad mechanizmu zarządzania majątkiem w przypadku śmierci fundatora przed osiągnięciem pełnoletności przez jego dzieci.

Podsumowując, korzystne dla fundatorów opinie zabezpieczające szefa KAS wskazują na to, że nie ma ryzyka podatkowego zastosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Potencjalni założyciele fundacji rodzinnych powinni pamiętać jednak, by być przygotowani do wykazania przed fiskusem, że istnieją uzasadnione przyczyny ekonomiczne (także o charakterze poza podatkowym) stworzenia fundacji. Podpowiadamy, że pozapodatkowymi przyczynami założenia fundacji może być m.in.:

  • chęć zapewnienie efektywnej sukcesji majątku,
  • zabezpieczenie interesu rodzinnego, także po śmierci fundatora,
  • ochrona rodzinnego charakteru majątku,
  • uniknięcie sprawowania zarządu nad majątkiem po śmierci fundatora przez opiekunów prawnych jego małoletnich dzieci (np. przez byłego małżonka).

Źródło:

  • opinia zabezpieczająca Szefa KAS dotycząca utworzenia rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji rodzinnej poprzez wniesienie do niej m.in. akcji Spółki akcyjnej a następnie sprzedaży akcji za pośrednictwem fundacji rodzinnej i wypłaty środków pieniężnych na rzecz beneficjentów – opubl. 9 kwietnia 2024 r., sygn.DKP3.8082.8.2023
  • opinia zabezpieczająca Szefa KAS dotycząca utworzenia fundacji rodzinnej, wniesienia do niej mienia, prowadzenia przez nią działalności gospodarczej oraz otrzymania przez beneficjentów świadczeń od fundacji rodzinnej - opubl. 12 lutego 2024 r., sygn.DKP3.8082.5.2023