Drony, smartfony, quady, biżuteria – to tylko niektóre z przykładów upominków, które coraz częściej trafiają do rąk dzieci przystępujących do Komunii. Warto jednak pamiętać, że tego typu prezenty mogą wzbudzić zainteresowanie Urzędu Skarbowego. Dlaczego? Ponieważ z perspektywy fiskusa stanowią one darowiznę, od której w pewnych sytuacjach należy odprowadzić podatek.

Podatek od prezentów komunijnych. Kiedy trzeba go zapłacić?

Podatek od prezentów komunijnych, czyli od darowizn, płaci się wówczas, gdy ich łączna wartość przekroczy pewną kwotę. Obecnie obowiązujące przepisy wskazują na różne limity zwolnienia z podatku:

  • 36 120 zł dla pierwszej grupy podatkowej, która obejmuje: małżonka, rodziców, dziadków, pradziadków, dzieci, wnuki i prawnuki, pasierba, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięcia, synową i teściów)
  • 27 090 zł dla drugiej grupy podatkowej, która obejmuje: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków i małżonków innych zstępnych
  • 5 733 zł dla trzeciej grupy podatkowej, która obejmuje innych nabywców.

Powyższe kwoty nie dotyczą jednorazowej darowizny, ale wszystkich darowizn otrzymanych w okresie 5 lat.

Zwolnienie z podatku od prezentu na komunię

Istotne jest, że w przypadku otrzymania prezentu od najbliższej rodziny istnieje możliwość specjalnego zwolnienia z płacenia podatku nawet w przypadku, kiedy wartość darowizny przekroczy kwotę wolną od podatku. Przepisy zawarte w art. 4a ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn reguluję sytuację zerowej grupy podatkowej, do której należy najbliższa rodzina obdarowanego (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha). By skorzystać ze zwolnienia należy spełnić dwa warunki:

  • zgłosić nabycie darowizny do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego
  • udokumentować otrzymanie środków pieniężnych za pomocą dowodu wpłaty na rachunek bankowy.

Podatek od prezentu na komunię w praktyce

Jeśli dziecko dostanie od babci quada na pierwszą komunię taki prezent będzie całkowicie wolny od podatku. Warunkiem zwolnienia jest złożenie przez rodziców działających w imieniu dziecka formularza SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od daty otrzymania prezentu. Sytuacja z darowiznami pieniężnymi jest nieco bardziej złożona. Tutaj ustawodawca wymaga, aby zwolnienie z podatku było uzależnione od potwierdzenia wpłaty darowizny na konto bankowe lub przekazu pocztowego.

Ile wynosi podatek od prezentu na komunię?

Jeśli wartość prezentu przewyższy ustalony limit należy opłacić podatek jedynie od kwoty przekraczającej ten próg. Wysokość podatku jest zależna też od tego, do której grupy podatkowej zalicza się nabywcę. W praktyce wysokość podatku może wynosić od 3 do 20 proc. nadwyżki.