Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się w środę za kolejnym odłożeniem, tym razem do 1 stycznia 2017 r., wejścia w życie ustawy o administracji podatkowej. Rząd zapowiada, że do tego czasu zostanie powołana Krajowa Administracja Skarbowa.

Ustawa o administracji podatkowej miała pierwotnie wejść w życie 1 stycznia 2016 r., ale w grudniu zeszłego roku Sejm zmienił ten termin na 1 lipca br.

Posłowie PiS, autorzy projektu, który w środę był rozpatrywany przez komisję finansów publicznych, wskazali w jego uzasadnieniu, że celem ustawy o administracji podatkowej jest m.in. usprawnienie i poprawa jej funkcjonowania. Niemniej, zauważyli, obecnie trwają prace nad przygotowaniem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Planowana ustawa o KAS uwzględnia niektóre rozwiązania zawarte w ustawie o administracji podatkowej, jednak jest znacznie szersza - przewiduje kompleksowe zmiany dotyczące administracji podległej ministrowi finansów.

Reklama

Wojciech Murdzek (PiS) przedstawiając projekt podczas pierwszego czytania, powiedział, że zakłada się, iż przepisy ustawy o KAS wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.

"To sprawiłoby, że obowiązujące przepisy (o administracji podatkowej - PAP) miałyby czas życia kilku miesięcy i nie ma to po prostu sensu. Powodowałoby to jedynie zamieszanie. Stąd propozycja ustawy, która zakłada, że dzień 1 lipca zostanie zmieniony na 1 stycznia 2017 r." - tłumaczył poseł.

Reklama

Obecny na posiedzeniu wiceminister finansów Marian Banaś powiedział, że resort popiera projekt. "Uważamy, że ta zmiana jest jak najbardziej potrzebna" - mówił.

Dodał, że ustawa o KAS zakłada konsolidację jednostek administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej. "Stąd nie znajduje uzasadnienia wprowadzanie w życie zmian przewidzianych w ustawie o administracji podatkowej na okres pół roku" - podkreślił.

Zaznaczył, że przewidziana w poselskim projekcie zmiana terminu zapewni stabilne funkcjonowanie urzędów i izb skarbowych bez konieczności przeprowadzania pospiesznych reform, które mogłyby negatywnie odbić się na ich działaniu.

Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu złożył Janusz Cichoń (PO). Przypomniał, że już raz Sejm odłożył na pół roku termin wejścia w życie ustawy o administracji podatkowej, bowiem w tym czasie miała powstać ustawa o KAS.

"Tej ustawy w dalszym ciągu nie ma i widzimy, jak wielkie budzi emocje (przeciw niej protestują celnicy - PAP)" - mówił Cichoń. Podkreślił, że ustawa o administracji podatkowej została przyjęta przez Sejm poprzedniej kadencji przy pełnym poparciu PiS.

"Byliśmy wtedy wszyscy przekonani o tym, że to ustawa, która poprawi efektywność polskiego systemu podatkowego, bo dokonuje istotnych zmian, jeśli chodzi o funkcjonowanie administracji podatkowej" - mówił.

Dodał, że przewidziane w niej zmiany zakładają też mechanizmy wsparcia podatników w wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych. Dlatego, zdaniem Cichonia, nie należy odsuwać jej wejścia w życie.

"Projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej jest w zasadzie gotowy. Chcielibyśmy bardzo, żeby już na następnym posiedzeniu Sejmu był procedowany" - zapewnił przewodniczący komisji Jacek Sasin (PiS).

Komisja finansów odrzuciła wniosek Cichonia i zarekomendowała przyjęcie projektu nie zgłaszając do niego poprawek.