Świadczenia na zaspokajanie potrzeb rodziny nie powinny być opodatkowane również wtedy, gdy małżonkowie mają rozdzielność majątkową – uważa rzecznik praw obywatelskich.

W swoim wystąpieniu do ministra finansów zwrócił on uwagę na to, że obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny jest niezależny od ustroju majątkowego małżonków. Małżonkowie są do tego zobowiązani zarówno wtedy, gdy istnieje między nimi wspólność majątkowa, jak i wtedy, gdy mają rozdzielny majątek.

Ustawodawca podatkowy postanowił jednak, że wyłączenie z opodatkowania PIT obejmie tylko świadczenia na zaspokajanie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, objęte wspólnością majątkową małżeńską (art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT).

Wobec literalnego brzmienia tego przepisu organy podatkowe stoją na stanowisku, że po ustanowieniu rozdzielności majątkowej świadczenie na zaspokajanie kosztów utrzymania rodziny stanowi przychód z innych źródeł i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych – zwrócił uwagę rzecznik. Dodał, że takie stanowisko prezentują też sądy administracyjne.

W związku z tym rzecznik zwrócił się do ministra finansów z pytaniem, czy takie rozwiązanie jest konstytucyjne. Spytał też o ewentualne zmiany legislacyjne, które wyłączyłyby z opodatkowania świadczenia na zaspokajanie potrzeb rodziny również w przypadku istnienia między małżonkami rozdzielności majątkowej.©℗