Po raz pierwszy rodzice, którzy wychowują jedno niepełnosprawne dziecko, mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej niezależnie od wysokości swoich zarobków. Oznacza to, że zapłacą podatek mniejszy nawet o 1112,04 zł.

Przypomnijmy, że taką zmianę wprowadziła nowelizacja zwana potocznie SLIM VAT 3 (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059 ze zm.). Zawierała ona również zmiany w ustawie o PIT. Co do zasady ulga na jedno dziecko przysługuje rodzicom, którzy uzyskują niskie dochody. Aby z niej skorzystać, nie mogą przekraczać w roku podatkowym (art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT):

  • 112 000 zł – gdy podatnik pozostaje przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (wtedy dochody małżonków sumuje się) lub jest osobą samotnie wychowującą dziecko,
  • 56 000 zł – gdy podatnik nie był w trakcie roku w związku małżeńskim albo był w nim tylko przez część roku.

Jednak limity te nie dotyczą podatnika i jego małżonka, którzy wykonywali władzę, pełnili funkcję albo sprawowali opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem. Tak wynika z art. 27f ust. 2e ustawy o PIT. Przepis ten wszedł co prawda w życie od 1 lipca 2023 r., ale ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych już od 1 stycznia 2023 r. (zgodnie z przepisem przejściowym, czyli art. 29 ust. 2 ustawy SLIM VAT 3).

Ulga niezależnie od zarobków

To oznacza, że rodzice albo opiekunowie niepełnosprawnego dziecka mogą już przy rozliczeniu za 2023 r. skorzystać z ulgi prorodzinnej niezależnie od wysokości swoich zarobków.

Ważne, aby dziecko miało:

  • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
  • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
  • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia.

Sprawdź, jak łatwo rozliczyć PIT (kliknij).

Chodzi więc o spełnienie tego samego warunku, który uprawnia rodziców do skorzystania również z ulgi rehabilitacyjnej na niepełnosprawne dziecko.

Przypomnijmy, że przy jednym dziecku ulga przysługuje w wysokości 92,67 zł miesięcznie, co daje rocznie 1112,04 zł.

Nowelizacja nie zmieniła sytuacji rodziców wychowujących więcej dzieci, w tym przynajmniej jedno z niepełnosprawnością. Przy co najmniej dwójce dzieci podatnicy byli i są uprawnieni do stosowania ulgi bez względu na limit swoich dochodów.©℗